Sâmbătă, 30. mai 2020
Anunţuri
DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 22.11.2017.

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează în data de 27 noiembrie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, o dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018.
Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente au fost afişate pe site-ul instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro şi la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Cetăţenii, asociaţiile legal constituite sau grupurile interesate de prevederile proiectului de hotărâre susmenţionat sunt invitate să participe la dezbaterea publică.
Persoanele care au iniţiat propuneri scrise în termenul prevăzut au dreptul şă-şi susţină punctele de vedere în cadrul dezbaterii publice. Sunt alocate câte 10 minute pentru fiecare vorbitor pentru a prezenta esenţialul recomandărilor şi propunerilor sale. Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.

 

Invitaţie<< înapoiAfişare pagină: 384    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină