Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Anunţuri
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 24.10.2017

ANUNŢ

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

Textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ va fi afişat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web: www.sfantugheorgheinfo.ro., începând cu data de 24 octombrie 2017.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: tunde.balint@sepsi.ro până la data de 03 noiembrie 2017.


 << înapoiAfişare pagină: 568    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină