Sâmbătă, 6. iunie 2020
Anunţuri
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 12 decembrie 2016

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică aprobarea în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2016 a următoarelor Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliul Local:
- HCL nr. 346 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
- HCL nr. 347 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017;
Hotărârile pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.<< înapoiAfişare pagină: 1177    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină