Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 26 mai 2016

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorgheaduce la cunoştinţă publică aprobarea în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2016 a următoarelor Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliul Local:

  • HCL nr. 130 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu Gheorghe;
  • HCL nr. 133 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022;

Hotărârile pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.
 << înapoiAfişare pagină: 1264    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină