Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 31 martie 2016

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorgheaduce la cunoştinţă publică aprobarea în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016 a următoarelor Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliul Local:

  • HCL nr. 71 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
  • HCL nr. 72 aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna;
  • HCL nr. 78 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
  • HCL nr. 89 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările de plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârile pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.
 << înapoiAfişare pagină: 1401    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină