Marţi, 2. iunie 2020
Anunţuri
DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe - Propuneri, minuta dezbaterii, varianta imbunătăţită

    ANUNŢÎn conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează în data de 17 decembrie 2015, ora 17,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe o dezbatere publică privind proiectul de hotărâre administrativ cu caracter normativ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe.


Proiectul de hotărâre insoţit de anexele aferente au fost afişate pe site-ul instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro/Primărie/Transparenţă decizională şi la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Modalitatea de colectare a recomandărilor: recomandările pe marginea proiectului de hotărâre se pot depune în scris şi verbal în cadrul dezbaterii publice.


Modalitate de înscriere şi luarea cuvântului: luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pe lista de luare a cuvântului la începutul dezbaterii publice. Timpul alocat luării cuvântului: 10 minute pentru fiecare participant.
 

Fiecare participant, după intrarea în sala de şedinţe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbatere publică, având asupra sa actul de identitate, respectiv dovada calităţii de reprezentant a persoanei juridice, după caz.
 

Dezbaterea se va încheia în momentul în care toţi solicitanţi şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie.
Anunţul publicat în data de 04.12.2015 având conţinut identic cu prezentul anunţ rămâne fără obiect.
 

Invitaţia şi procedura privind dezbaterea publică

Propuneri -  Dl Rusznak Robert

Propuneri -  ANCMRR MAI

Propuneri -  FCRCHM

Propuneri -  ACDE

Minuta dezbaterii publice

Varianta imbunatăţită

Varianta finală

 

 << înapoiAfişare pagină: 1397    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină