Sâmbătă, 6. iunie 2020
Anunţuri
Proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite aparţinătoare Chilieni şi Coşeni

ANUNŢÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitor la elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni.


Textul complet al proiectului administrativ cu caracter normativ va fi afişat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro., începând cu data de 18 noiembrie 2015.


Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 30 noiembrie 2015.
 << înapoiAfişare pagină: 1314    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină