Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
HCL nr. 254/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe

ANUNŢ

 

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţă publică aprobarea în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2015 a următoarelor Hotărâri cu caracter normativ ale Consiliul Local:

- HCL nr. 250/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 141/2015 şi încheierea Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

- HCL nr. 251/2015 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

- HCL nr. 254/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe;

- HCL nr. 259/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârile pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.

 << înapoiAfişare pagină: 1376    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină