Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009 şi privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998

ANUNŢÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, la solicitarea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, se aduce la cunoştinţă publică următoarele proiecte de act administrativ cu caracter normativ, iniţiative ale Primarului Municipiului, dl. Antal Árpád-András,


- proiect de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 141/2015;


- proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
 

Textul complet al proiectelor de hotărâre cu caracter normativ pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Regisratură, respectiv pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro., începând cu data de 04 septembrie 2015.


Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro, până la data de 15 septembrie 2015.
 << înapoiAfişare pagină: 1305    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină