Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
împreună cu
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduc la cunoştinţă publică iniţiativa consilierului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Miklós Zoltán, respectiv a consilierului judeţean Covasna dl. Ambrus József,  proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică.
 

Textul complet al proiectelor de hotărâre cu caracter normativ pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi a Consiliului Judeţean Covasna, respectiv pe pagina web: www.sfantugheorgheinfo.ro. şi www.cjcv.ro, începând cu data de 17 august 2015.
 

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediile autorităţilor administraţiei publice locale susmenţionate, sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro şi office@kvmt.ro, până la data de 31 august 2015.
 << înapoiAfişare pagină: 1284    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină