Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
HCL nr. 37/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
 


aduce la cunoştinţă publică aprobarea în şedinţa extraordinară din data de 19 februarie 2015 a Hotărârii cu caracter normativ a Consiliul Local: HCL nr. 37/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015;
Hotărârea poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.
 << înapoiAfişare pagină: 1274    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină