Marţi, 2. iunie 2020
Anunţuri
Elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

ANUNŢSe aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea Proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015, care a fost afişat la sediul instituţiei şi postat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro, secţiunea Primărie/Transparenţă în administraţie publică, la data de 15 ianuarie 2015.
Eventualele contestaţii, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al contestatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 2 februarie 2015.
 

Proiect buget local pe anul 2015
Lista de investiţii pe anul 2015
 << înapoiAfişare pagină: 1359    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină