Sâmbătă, 6. iunie 2020
Anunţuri
Proiectele de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârilor consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi ale celor speciale pe anul 2015 pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, referitor la elaborarea Proiectelor de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, respectiv modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 365/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.

Textul complet al proiectelor administrative cu caracter normativ va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 13 ianuarie 2015.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 26 ianuarie 2015.
 << înapoiAfişare pagină: 1458    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină