Marţi, 2. iunie 2020
Anunţuri
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni", respectivpentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, la solicitarea persoanei Grigoraş Cornel şi a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” se aduce la cunoştinţă publică următoarele proiecte administrative cu caracter normativ, iniţiative ale primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád-András:
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Textul complet al proiectelor de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 12.11.2014.

 Eventualele propuneri, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 24.11.2014.
 



<< înapoi



Afişare pagină: 1646    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină