Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului mun. Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUACOV”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe împreună cu Consiliul Judeţean Covasna, Consiliile locale Tîrgu Secuiesc, Covasna, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Aita Mare, Arcuş, Barcani, Brates, Chichiş, Hăghig, Ilieni, Mereni, Sânzieni, Valea Crişului, Zăbala, Ozun, Ghidfalău, Bodoc, Brăduţ, Vârghiş, Băţani, Catalina, Estelnic, Ghelinţa, Reci, Valea Mare, Vama Buzăului, Vâlcele, Baraolt, Ojdula

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată


ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ PUBLICĂ


iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András: Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 24 septembrie 2014.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 6 octombrie 2014.<< înapoiAfişare pagină: 2021    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină