Sâmbătă, 6. iunie 2020
Anunţuri
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Atelier şi service auto”

ANUNŢÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, la solicitarea persoanei juridice S.C. NEXXON S.R.L., respectiv persoanei Demeter Zsolt se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád–András, referitor la elaborarea următoarelor proiecte administrative cu caracter normativ, care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna septembrie 2014:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atelier şi servicii auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54.
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest – etapa II”, municipiul Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectelor de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 01.08.2014.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 14.08.2014.
 << înapoiAfişare pagină: 2284    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină