Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

ANUNŢ
 

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád-András, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei ordinare din luna mai 2014.

Textul complet al Proiectului de hotărâre se poate consulta la sediul primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 10 aprilie 2014.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro, până la data de 25 aprilie 2014.<< înapoiAfişare pagină: 2607    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină