Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâri - PUZ Covalact SA, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată, la solicitarea persoanei juridice S.C. CAD PROJECT S.R.L. şi a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád–András, referitoare la elaborarea următoarele acte normative, care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna februarie 2014:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1;

 - Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe;

- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Textul complet al proiectelor de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro, începând cu data de 20.12.2013.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 15 ianuarie 2014.
 << înapoiAfişare pagină: 3084    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină