Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, taxelor locale speciale pentru anul 2014


ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, respectiv Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014, care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei ordinare din luna noiembrie 2013.


Textul complet al proiectelor de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informații şi Registratură, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.


Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informații şi Registratură sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 8 noiembrie 2013.<< înapoiAfişare pagină: 3441    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină