Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012, privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”

 

ANUNŢ


În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa domnului consilier local Miklós Zoltán, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna septembrie 2013.

Textul complet al Proiectului de hotărâre se poate consulta la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro, până la data de 12 august 2013.

 << înapoiAfişare pagină: 4276    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină