Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe,

 

ANUNŢ


În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, la solicitarea S.C. TEGA S.A. se aduce la cunoştinţă iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád András, referitoare la elaborarea Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din martie 2013.


Textul complet al proiectului de hotărâre se poate consulta la sediul primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro.


Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro, până la data de 5 martie 2013.<< înapoiAfişare pagină: 5021    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină