Sâmbătă, 6. iunie 2020
Anunţuri
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”

ANUNŢ
 

În baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţă iniţiativa viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe d-na  Sztakics Éva-Judit, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna noiembrie 2012.
Textul complet al proiectului de hotărâre se poate consulta pe pagina web, respectiv la sediul fiecărei unităţi administrativ teritoriale.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se pot depune la sediul unităţilor administrativ teritoriale până la data de 26 octombrie 2012 inclusiv.<< înapoiAfişare pagină: 5564    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină