Marţi, 2. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâre privind aprobarea PUZ „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék şi aprobarea PUZ „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

ANUNŢÎn baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, la solicitarea persoanelor fizice Bartha János, precum şi  Balogh Ştefan şi coproprietarii,se aduc la cunoştinţă iniţiativele primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád András, referitoare la elaborarea Proiectelor de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul şedinţei din luna martie 2012.


Textul complet al proiectelor de hotărâre se pot consulta la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul, respectiv pe pagina web a instituţiei www.sfantugheorgheinfo.ro.


Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, sau la adresa de e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro, până la data de 20 februarie 2012.
 << înapoiAfişare pagină: 6310    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină