Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâri privind PUZ “Cartier rezidenţial str. Borviz”, PUZ “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, “Coşeni Nord – DN12”, respectiv modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.Z

 

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativele primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, precum şi a viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, D-na. Sztakics Éva, referitoare la elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic Zonal “Cartier rezidenţial str. Borviz”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

Proiectele de hotărâre vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna octombrie 2011 şi vor fi afişate la sediul Primăriei, respectiv vor putea fi consultate pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 06.10.2011.<< înapoiAfişare pagină: 6952    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină