Vineri, 5. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâri privind aprobare PUZl ZONA CENTRALĂ” din Sfântu Gheorghe; Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari; modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

 

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativele primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, precum şi a viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Bálint Iosif, referitoare la elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA CENTRALĂ” din Sfântu Gheorghe;

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari;

3. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.

Proiectele de hotărâre vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului local al municipiului în cadrul şedinţei din luna septembrie 2011 şi vor fi afişate la sediul Primăriei, respectiv vor putea fi consultate pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele,prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 22.08.2011.<< înapoiAfişare pagină: 6956    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină