Marţi, 2. iunie 2020
Anunţuri
Proiecte de hotărâre: PUZ Extindere Tribunal Covasna din Sfântu Gheorghe, respectiv instituirea taxei hoteliere pe anul 2012

 

ANUNŢÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád András, respectiv a viceprimarului dl. Bálint Iosif referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Tribunal Covasna” din Sfântu Gheorghe, respectiv a Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012 care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna mai 2011.

Textul complet al proiectelor de hotărâre vor fi afişate la sediul Primăriei, respectiv vor putea fi consultate pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda.fulop@sepsi.ro până la data de 02. 05. 2011<< înapoiAfişare pagină: 7130    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină