Sâmbătă, 19. octombrie 2019
Anunţuri
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 - 14.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 14.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 10.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe - 04.10.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 23.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 21.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe - 29.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în municipiul Sfântu Gheorghe - 19.07.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 21.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.06.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare - 28.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - 28.05.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv ”SEPI-SIC” Sfântu Gheorghe - 06.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4 Municipiul Sfântu Gheorghe - 25.04.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii - 18.04.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe-12.04.2019
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 - 23.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe” str. Dózsa György, nr. 32 Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe -15.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată - 15.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe -13.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea atribuirii de denumire pentru Școala Primară din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni, situată în satul Chilieni, str. Principală nr. 72. - 08.03.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local - 08.03.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe - 22.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi - 08.02.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii strada Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii - 17.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare - 17.01.2019.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.01.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 -17.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a înleșnirii accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și în vederea creșterii calității vieții - 17.12.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 23.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii; Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 16.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privindpentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 15.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L. - 02.11.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 25.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare-24.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 19.10.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 09.10.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 - 05.10.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 12.09.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 02.08.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii industriale” Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare-20.07.2018
DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate pinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 10.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. Nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română, nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe - 03.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 21.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 21.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare parţială U.T.R. nr. 31 – Bulevardul General Grigore Bălan” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 19.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe” - 14.06.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe - 08.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.04.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe - 29.03.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru perioada 2018-2020” - 21.03.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna-16.03.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord” - 13.03.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” -26.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A. - 14.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr. 3. - 14.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna - 08.02.2018
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe - 22.01.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 18.01.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - 09.01.2018.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” - 18.12.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.12.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jókai Mór, nr. 9B. - 11.12.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş - 28.11.2017.
DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 22.11.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. -15.11.2017.
DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 13.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 09.11.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A - 06.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 30.10.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, şi transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietatea privată a oraşelor Covasna şi Baraolt - 27.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 24.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 19.10.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.10.2017.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 06.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe - 06.10.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Strada Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
07.17.2017: ANUNŢ - rezultatul final al concursului în vederea încredințării managementului Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea HCL. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii – Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial "SEPSIIPAR"
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Pârâului" Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism „PUZ – Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe
DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017
DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de servicii-depozitare-Str.Kökényes,nr.34„ Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 12 decembrie 2016
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul administrativ cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare
Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
Proiectului administrativ cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” încheiat cu GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”
DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind schimbarea denumirii „Cămin Zathureczky Berta” în Complexul „Zathureczky Berta”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă de agrement, sport şi servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş.
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 18 și 25 august 2016
Proiectului administrativ cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 26 mai 2016
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Parcului Industrial “SEPSIIPAR”
Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 31 martie 2016
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului local de organizare, autorizare şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016–2022.
Anunț - La 1 februarie au fost aprobate trei hotărâri cu caracter normativ
Proiect administrativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
2016-01-12: Proiectul bugetului local - anul 2016
Proiectul administrativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borvíz”
DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe - Propuneri, minuta dezbaterii, varianta imbunătăţită
DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe
Transparenţa decizională referitor la servicii de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite aparţinătoare Chilieni şi Coşeni
Proiecte administrative cu caracter normative
HCL nr. 254/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
Transparenţa decizională privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
Transparenţa decizională la solicitarea S.C. Mixtă Romano-Germană de Proiectare şi Producţie „V&K” S.R.L
Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea strategiei culturale a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015-2021.
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
Proiecte de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009 şi privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998
Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu “Zonă de locuințe str. Izvorului” şi Plan Urbanistic de Zonal “Extindere Trup B3 Chilieni”
Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 364/2014
Poiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, Municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei penru Dezvoltarea Turismului in Judetul Covasna
Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009
Proiecte de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2013
Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
HCL nr. 37/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor "ECO SEPSI"
Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 364/2014
Elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
Proiectele de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârilor consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi ale celor speciale pe anul 2015 pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Proiecte de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee, respectiv modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni", respectivpentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”
Proiect de hotărâre privind punerea în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului mun. Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUACOV”
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, respectiv Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de urbanism PUZ Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie” Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Atelier şi service auto”
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
Proiectul de hotărâre privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
Proiecte de hotărâri - PUZ Covalact SA, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI
Proiect de hotărâre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
Proiecte de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, taxelor locale speciale pentru anul 2014
Proiectul de hotărâre privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 285/2012, respectiv a HCL nr. 300/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 şi a HCL nr. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012, privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunca Oltului nr. 4-6
Proiect de hotărâre privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe,
Modificarea şi completarea actelor normative în domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Proiecte de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, taxelor locale speciale pentru anul 2013
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
Proiecte de hotărâri PUZ Zonă Agricolă – Sere de legume - Coşeni, respectiv aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 cu TEGA S.A.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe
Proiecte de hotărâre privind aprobarea PUZ „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék şi aprobarea PUZ „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pt. organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate
Proiecte de hotărâre privind aprobarea PUZ „Zonă Servicii str. Lunca Oltului” şi a PUZ – „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei”
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, respectiv aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ – Lunca Oltului Sud-Est din Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”
Proiecte de hotărâri privind PUZ “Cartier rezidenţial str. Borviz”, PUZ “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, “Coşeni Nord – DN12”, respectiv modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.Z
Proiecte de hotărâri privind aprobare PUZl ZONA CENTRALĂ” din Sfântu Gheorghe; Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari; modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – „Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
Proiecte de hotărâre: PUZ Extindere Tribunal Covasna din Sfântu Gheorghe, respectiv instituirea taxei hoteliere pe anul 2012
07-03-2011: Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010, nr. 131/2010
01-03-2011: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Locuinţe str. Dózsa György
01-03-2011: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizare staţie cale ferată Sfântu Gheorghe
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectul de hotărâre privind aprobarea P. U. Z. – „Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
Proiecti de hotărâre privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sf. Gheorghe
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului
Proiectul de hotărâre privind zonificarea intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe prin delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora în Municipiul Sfântu Gheorghe
Invitaţie la dezbatere publică privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe anul 2011
Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe
Proiect de hotărâre - aprobare PUZ „Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială”
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere Zonă de Locuinţe – str. Jókai Mór Sf. Gheorghe”
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2010
Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Câmpul Frumos II” D.N. 13E – Sfântu Gheorghe
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – „Magazin Kaufland” din Sfântu Gheorghe
Proiectul de hotărâre privind denumirea staţiilor de autobuz, denumirea unor străzi situate în „zona cu livezi” şi atribuirea denumirii Casei de Cultură Municipală
Proiectul de hotărâre privind aprobarea însemnelor specifice municipiului Sfântu Gheorghe
Proiectele de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi taxelor locale speciale pentru anul 2010
Proiectul de hotărâre asupra modificării şi completării H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire
Proiectul de hotărâre privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere
Proiectul de hotărâre privind delegarea gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Gospodărie Comunală S.A.
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Locuinţe str. Dózsa György” Sfântu Gheorghe
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cartier Rezidenţial Str. Borviz” Sfântu Gheorghe
Elaborarea Proiectului de hotărâre referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Locuinţe str. Energiei” Sfântu Gheorghe
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Zonă Servicii” Sf. Gheorghe, str. Energiei nr. 64/A
Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe
Dezbaterea publică asupra Raportului la Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parc Industrial Mixt, Câmpul Frumos, Sfântu Gheorghe
Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe
Licitaţie publică privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt. Păiuş David
Anunţ - consultare publică proiectul „Reamenajarea pieţii din cartierul Simeria”
Anunţ - elaborarea Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010
Anunţ - dezbatere publică privind bugetul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină