Miercuri, 23. septembrie 2020

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa celor interesaţi Dispoziţia primarului municipiului, referitoare la condiţiile de înscriere în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe situate în municipiul Sfântu Gheorghe. Dispoziţia primarului nr. 255/2014 şi detalii despre program pot fi consultate la sediul Primăriei, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari.

Anexe:

Formular de înscriere

Hotărârea nr. 243/2013 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

Dispoziţia primarului nr. 255/2014

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (actualizată până la data de 22 iulie 2013)Afişare pagină: 3411Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină