Duminică, 15. septembrie 2019

Persoană contact:

Márton Lichtfusz Katalin

Date contact:

Tel./Fax: 0267 316 474
E-mail: sepsinfo@sepsi.ro
Andresa: 520055 Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 7, camera 4, jud. Covasna

Prezentarea activităţii biroului:

- Furnizarea de informaţii turistice pentru turişti români şi străini; persoane din localitate; elevi, studenţi; intreprinzători; reprezentanţii mass media
- Redactarea şi tipărirea materialelor promoţionale: hărţi şi cataloage, pliante informative, calendare etc.
- Participări la conferinţe şi expoziţii turistice

 Afişare pagină: 6388Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină