Joi, 9. iulie 2020

Persoană contact:

Márton Lichtfusz Katalin

Date contact:

Tel./Fax: 0267 316 474
E-mail: sepsinfo@sepsi.ro
Andresa: 520055 Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 7, camera 4, jud. Covasna

Prezentarea activităţii biroului:

- Furnizarea de informaţii turistice pentru turişti români şi străini; persoane din localitate; elevi, studenţi; intreprinzători; reprezentanţii mass media
- Redactarea şi tipărirea materialelor promoţionale: hărţi şi cataloage, pliante informative, calendare etc.
- Participări la conferinţe şi expoziţii turistice

 Afişare pagină: 7535Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină