Duminică, 20. septembrie 2020

Arhitect Şef: Birtalan Erzsébet Csilla

Date contact

Număr telefon +40 267 316 957 ► interior 138
E-mail: csilla.birtalan@sepsi.ro
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11/A
 

Compartimente:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construcţii şi Desfiinţare

Persoane de contact:

Sándor Judith, referent de specialitate - judith.sandor@sepsi.ro
Bajzát Éva-Ildikó, consilier - eva.bajzat@sepsi.ro

Date contact:


Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11

Prezentarea activităţii biroului:

Emiterea autorizaţiilor de construire pentru:
- locuinţe noi, adăugiri la locuinţe, transformări locuinţe, reparaţii capitale;
- anexe gospodăreşti (şopron, garaj, seră etc.);
- unităţi industriale;
- unităţi comerciale;
- ateliere şi baze de producţie;
- dotări tehnico edilitare;
- panouri publicitare, firme, reclame etc.
- emiterea autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor;
- emiterea diferitelor certificate şi adeverinţe.
- eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare se face în baza legilor nr.50/1991, 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, respectând prevederile Codului civil.


Compartimentul de Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism

Persoană de contact:

Kiss Terézia, referent - kiss.terezia@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11

Prezentarea activităţii biroului:
- emiterea certificatelor de urbanism;
- emiterea avizelor necesare autorizaţiilor de funcţionare;
- emiterea diferitelor adeverinţe de nomenclatură stradală;
- gestionarea secretariatului Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism (CTATU)
- emiterea Avizului prealabil de oportunitate;
- informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- gestionarea bazei de date GIS.

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104

Compartimentul de Informare şi Consultare Urbanistică a Publicului

Persoană de contact:

Veres-Vitályos László, consilier - laszlo.veres@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 104
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 11/AAfişare pagină: 11285Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină