Vineri, 18. septembrie 2020

Director
Biró László
 
Date contact

Număr telefon +40 267 316 957 ► interior 143
E-mail: laszlo.biro@sepsi.ro
Alte informaţii: primărie, biroul nr. 15


Compartimente:

 

Compartimentul de Administrare a Domeniului Public

Persoane de contact:

László Csaba Tibor, referent de specialitate  - csaba.laszlo@sepsi.ro
Györbiró István, referent de specialitate  - istvan.gyorbiro@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 118
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 15

Prezentarea activităţii biroului:


-  Eliberarea autorizaţiilor de săpătură pentru lucrările edilitare subterane ce se execută pe domeniul public al municipiului, calcularea taxelor aferente, urmărirea respectării datei terminării lucrărilor, recepţionarea lucrărilor de refacere a zonelor afectate de săpături şi restituirea garanţiei de bună execuţie al lucrărilor; 
-  Verificarea respectării Legii 421/2002  privind maşinile abandonate sau fără stăpân şi H.G. nr.156/2003 referitoare la degajarea domeniului public de maşinile abandonate sau fără stăpân;
-  Elaborarea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local planul anual de măsuri şi lucrări pentru întreţinerea şi repararea străzilor, trotuarelor şi parcărilor;
-  Urmărirea la faţa locului  lucrărilor de reparaţii străzi, trotuare, participarea la recepţia lucrărilor, confirmarea realităţii situaţiilor de lucrări;
-  Verificarea întreţinerii iluminatului public pe teritoriul administrativ al municipiului Sf. Gheorghe;
-  Verificarea lucrărilor de salubrizare efectuate de SC Tega SA;
-  Înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării;


Compartimentul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

Persoană de contact:

Szakács József Mózes, referent - jozsef.szakacs@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 118
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 15

Prezentarea activităţii biroului:


-  Verificarea permanentă a automatelor de parcare, repararea şi schimbarea pieselor defecte, sau uzate, precum şi scoaterea banilor din automate, predarea sumelor la Caseria Primăriei, pe bază de proces -verbal de predare- primire;
-  Eliberarea continuă a Autorizaţiilor de Liberă Trecere, pentru autovehiculele de peste 3,5 tonă;
-  Eliberarea de Card- Legitimaţie pentru persoane cu handicap, conform Legii 448/2006;
-  Eliberarea Legitimaţiilor de Liberă parcare pentru foşti deţinuţi şi foşti persecutaţi politic. 


Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public
Număr telefon: +40 267 316 062Afişare pagină: 7463Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină