Luni, 28. septembrie 2020
Investiţii 2009-2015
Construire locuinţe de serviciu, împrejmuire şi utilităţi

Valoarea totală a proiectului: 3.637.847,9 lei
Durata execuţiei: 12 luni
Termen finalizare: Trim. II 2016
 

Una dintre obiectivele principale majore ale Titularului investiţiei şi anume Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe este de a oferi tinerilor din oraş multiple motive care să le întărească legăturile cu acest oraş. În mod special şi evident tinerii cu studii superioare sunt ţinta principală a unor programe în curs de revitalizare a oraşului prin atragerea acestor tineri în mod activ în viaţa comunităţii oraşului.
Programul “Hai acasă” iniţiat de Primăria Municipiului este un asemenea program pornit cu câţiva ani în urmă. Acest program, folosindu-se de posibilităţile oferite de legile ţării oferă terenuri de construcţie şi câteva proiecte tip, unor tineri din oraş în scopul construirii unor case de locuit. Scopul voit al acestui program este atragerea înapoi a unor tineri cu studii superioare în acest oraş dupa terminarea studiilor.<< înapoiAfişare pagină: 1552    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină