Sâmbătă, 15. august 2020
Investiţii 2009-2015
Sistematizare verticală şi amenajări exterioare Liceul Teoretic Mikes Kelemen

Valoarea totală a proiectului: 1.177.205 lei
Termen de execuţie: 12 luni
Termen de finalizare: 31.12.2015


Suprafaţa ce se vor amenja:

  • Teren de handbal şi teren de baschet 1090 mp
    Suprafaţa de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafeţe din pardoseli turnate din binder poliuretanic ce se va aşterne pe stratul de asfalt realizat. Pe platforma de teren de hanbal se vor monta porţile de handbal şi setul de baschet fix.
  • Pista de alergare 460 mp
    Pe suprafaţa existentă se va amenaja o pistă de alergare cu lungimea de 98x5 ml. Pista de alergare se va amenaja prin realizarea unei suprafeţe de alergare din pardoseli turnate din binder poliuretanic pe stratul de asfalt existent.
  • Teren de joacă 216 mp
  • Alei pietonale 423 mp
  • Suprafaţă amenajată curte, drum de acces 2200mp
  • Zone verzi 1560 mp

Total suprafeţe amenajate 5949 mp<< înapoiAfişare pagină: 1560    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină