Duminică, 22. aprilie 2018
   
Numele şi prenumele Departamentul Funcţia Declaraţia de avere Declaraţia de interese
 Albert Attila  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2011/2012/2013/2014/- 2011/2012/2013/2014/-
 Albert Réka  Biroul administrație locală  Consilier  2011/2012/2013/-/2017  2011/2012/2013/-/2017
 András Toma  SGDP  Șef formație  2010/2011/2012/2013/-  2010/2011/2012/2013/-
 Andrei-Bucșa Lăcrămioara  Biroul juridic  Consilier juridic debutant  2014/2015/2016/-  2014/2015/2016/-
 Bagoly Melinda  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bajka Ildikó  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier  2014/2014*/2014**/2015/2016/
2017
 2014/2014*/2014**/2015/2016/2017
 Bajna F. Ika-Zsuzsanna  Biroul juridic  Consilier  2015/-  2015/-
 Bajzát Éva-Ildikó  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Balázsi-Bardocz Csaba  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier  2013/2014/-  2013/2014/-
 Bálint Tünde  Biroul administrație locală  Consilier  2010/2011/-/2014/-/2016/
2017
 2010/2011/-/2014/-/2016/2017
 Baki Éva  Biroul de proiecte  Șef birou  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2
 Baksai Edit  Comp. juridic  Consilier juridic  2012/2013/2014/-  2012/2013/2014/-
 Bálint Réka  Comp. de achiziții publice  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/ 2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Balog Otto  Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Șef serviciu  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Balogh Mária Magdolna  Biroul administrație locală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Balogh Zoltán  Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului  Referent 2010/2011/- 2010/2011/-
 Bánfalvi Magda  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Balla Zsuzsanna  Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Consilier  2014/-  2014/-
 Beke Andrea (Beke,Barabás)  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Barabás Ernő  Direcția de sport și agrement  Șef formație  2014/2015/-  2014/2015/-
 Barbócz Zsuzsanna  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bardócz Otilia  SGDP  Șef formație  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bartalis Fruzsina  Comp. juridic  Consilier juridic  2016/
2017
 2016/2017
 Bartha Sándor  Comp.Regim Evidență  Referent 2014/2015/2016/2016*/- 2014/2015/2016/2016*/-
 Beder Mária Ildikó  Biroul contabilitate  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Bejan Carmil  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2014/-  2014/-
 Bențe Irénke  Biroul administrație locală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Berde Réka-Zsuzsanna  Comp. juridic  Consilier juridic  2014/-  2014/-
 Bíró Endre-Adolf   Direcția de sport și agrement - Baza sportivă  Șef secție  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Biró László  Direcția de gospodărire comunală  Director executiv  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Birtalan Erzsébet-Csilla  Instituția arhitectului șef  Arhitect-şef  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bitai Francisc  SGDP  Șef formație 2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Bitai Judit  Comp. tehnologia informației și administrarea bazei de date  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bitai Zsolt Ferenc  SGDP  Șef formație  2015/2016/2017  2015/2016/2017
 Blága Aba  SGDP  Director adjunct  2016/2017 2016/2017
 Bodor Enikő  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bodosi Edit  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Bogdán Magdolna  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier 2013/- 2013/-
 Bokor Erzsébet  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Boldizsár Katalin  Serviciul buget și administrativ  Consilier  2014/2015/2016/2017  2014/2015/2016/2017
 Borcsa Ferenc  Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Șef serviciu  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Budai Márta  Comp. de urmărire, încasare, evidență   Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Buja C. Béla Gergely  Comp. proiecte, programe  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Cazac Elena  Comp.Regim Evidență  Referent  2016/2017

 2016/2017

 Ciulei Ioan
 Direcția Gospodă. Comunală  Consilier  2017   2017
 Cojocaru Katalin  Comp. Relații cu Publicul, Informații, Registratură  Referent  2014/2015/2016/2017  2014/2015/2016/2017
 Csavar Edit  SGDP  Șef formație  2012/2013/2014/2015/2016/2017  2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Czimbalmos Kozma Csaba    Administrator public  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Deák Emőke  Comp. registru agricol  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Deák Iringó
 Comp. registru agricol  Consilier   2017   2017
 Demeter Irén  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Dézsi Emőke-Zelma  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Domokos Szidonia  Comp.Regim Evidență  Consilier  2016/ 2017  2016/2017
 Éltes István  Comp. de Urmărire a Asigurării Obligatoriu a Locuințelor  Referent  2016/2017  2016/2017
 Fábián Edina  Biroul Administrație Locală  Consilier  2016/-  2016/-
 Farkas Francisc  SGDP  Șef formație  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Fazakas Gábor  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Fazakas Ghizela  Comp. de Stare Civilă  Referent 2014/2015/2016/2017 2014/2015/2016/2017
 Fábián (Vaszi) Enikő-Katalin  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Consilier  2010/2011/2012//2017  2010/2011/2012/2017
 Fehérvári Tibor  Comp.Regim Evidență  Consilier  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Fejer Zsolt  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Consilier  2015/2016/2017  2015/2016/2017
 Fekete Attila  Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Consilier  2016/2017  2016/2017

 Fekete Frigyes-László

 Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Consilier  2010/2011/2012/2013/-/2017  2010/2011/2012/2013/-/2017
 Fekete Márta Réna  Comp.de Stare Civilă  Consilier juridic  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Ferenczi István  Serviciul buget și administrativ  Consilier  2017  2017
 Finna Cornelia  Biroul administrație locală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Főcze Attila  Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice  Consilier 2015/2016/2016*/-  2015/2016/2016*/-
 Fülöp-Fuer M. Zelinda  Biroul administrație locală  Șef-birou  2010/2011/2012/2013/2014/2014*/2015/2016/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-
 Garai Iuliu  Comp. Audit Public Intern  Auditor intern /2015/2016/- /2015/2016/-
 Gáll Sándor  Direcția Gospodă. Comunală  Referent  2015/2016/2017  2015/2016/2017
 Gecse Ágnes  Biroul Juridic  Consilier juridic  2016/2017  2016/2017
 Bogyó(Gergely) Magdolna  Comp.Regim Evidență  Consilier 2014 /2015/2016/2017 2014 /2015/2016/2017
 Gergely Sándor  Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Gergely Tas  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2017  2017
 Grigorescu Gabriela  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2017  2017
 Györbíró Adél-Andrea  Comp. de Control și Inspecție Fiscală  Referent  2016/2017  2016/2017
 Györbíró István  Comp. păduri, pășuni  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Györfi László  Comp. de dezvoltare, investiții  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Halász János  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier  2014/2015/-  2014/2015/-
 Hegyi Klára  Biroul contabilitate  Consilier  2014/2015/2016/-/  2014/2015/2016/-/
 Hengán Hajnal  Direcția patrimoniu  Director  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Horvát Emese Éva Mária  Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Referent de specialitate  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2
 Imreh Ildikó  Comp.Resurse Umane  Consilier  2017  2017
 Imreh Ildikó-Mária  Comp. de Stare Civilă  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Imre Róbert-Szabolcs  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2014/- 2014/-
 Incze G. Paraschiva  Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Jordáki Adél  Comp. financiar operativ  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Józsa Emese  Direcția de Finanțe Publice Municipale  Director executiv  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Kádár Gizella  Comp. de autoritate tutelară  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Kató J. Hilda  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2
 Kelemen Ágotha-Gyopár
 Biroul juridic  Consilier juridic  2018  2018
 Kerekes Ferenc  Comp. registrul agricol  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2015*/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2015*/-
 Kertész Éva  Comp. pentru autorizarea activităților economice  Referent de specialitate  2013/2014/2015/2016/2017 2013/2014/2015/2016/2017
 Kiss Ildikó  Biroul Administrație Locală  Consilier  2016/2017  2016/2017
 Kis Kinga  SGDP  Şef formaţie  2010/2011/2012/2013/-  2010/2011/2012/2013/-
 Kiss Orsolya  Comp. de achiziții publice  Consilier  2017  2017
 Kiss Terézia  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2
 Kiss Tünde  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Klozer Edit-Rita  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Consilier  2010/2011/2014/-  2010/2011/2014/-
 Knop Ildikó  Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Consilier  2011/2012/2013/2014/-/2015/2016/-  2011/2012/2013/2014/-/2015/2016/-
 Kocsoládé Ildikó  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Köllő Ildikó  Biroul pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice  Șef birou  2016/2017  2016/2017
 Kolumbán Levente   Biroul Administrație Locală  Consilier  2017  2017
 Kondor Z. Anna Mária  Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Kónya Erika  Serviciul Contabilitate  Consilier  2018  2018
 Kovács Andrea Tünde  Biroul contabilitate  Șef birou  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Köpe Éva  Biroul Administrație Locală  Referent  2017  2017
 Kulcsár Tünde Ildikó    Secretar municipiu  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Kurtuly Elena  Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice  Consilier  2016/2017  2016/2017
 László Csaba Tibor  Comp. de administrare a domeniului public  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 László A. Levente  Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, informații clasificate  Inspector  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/ 2017-2/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/ 2017-2/-
 Lemhényi Zsuzsanna  Biroul contabilitate  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Lukács Carol  Serviciul Buget şi Administrativ  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-

 Lukáts Mária Veronika  Serviciul constatare, impunere, control  Șef serviciu  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Macovei Otilia-Petruta  Biroul juridic  Consilier Juridic  2017  2017
 Madár Franciska Serviciul Buget şi Administrativ  Consilier 2016/2017 2016/2017
 Majos Aranka  Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane fizice  Referent 2010/ 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/- 2010/2011/2012/2013/2014//2015/2016/2017
 Marton Lichtfusz Katalin  Biroul Imagine, Organizare Evenimente, Tourinfo  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Márkodi Ernest  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 Máté Ilona  Comp. buget şi administrativ  Referent  2011/2012/-  2011/2012/-
 Mátéh Emese  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Mátyus Mária  SGDP  Șef formație /2015/2016/2017  /2015/2016/2017
 Mihály Judit  Comp. de audit intern  Auditor  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Mihály Mónika  Comp. Resurse Umane  Referent de specialitate

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

 Miklós Árpád
 Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2018  2018

 Miklós Zoltán

 SGDP  Director adjunct  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Milik Vasilica  Comp.Regim Evidență  Consilier 2014/2015/2016/2017 2014/ 2015/2016/2017
 Molnár A. Izabella  Comp.Dezvoltare, Investiții  Consilier 2015/-  2015/-
 Molnár Edit  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent 2010/2011/2012/2013/-/2015/2016/2017 2010/2011/2012/2013/-/2015/2016/2017
 Molnár Irma-Mária  Compartimentul juridic  Consilier juridic  2016/2017  2016/2017
 Molnár Károly  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Molnár Katalin  Biroul juridic

 (Consilier juridic)

Șef birou

 2010/2011/2012/-

2018

 2010/2011/2012/-

2018

 Morar Edith  Biroul juridic  Șef-birou  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Nagy Genovéva Beatrice  Biroul contabilitate  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Nagy Ibolya-Erika  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent  2016/2017  2016/2017
 Nagy Márta  Comp. de resurse umane  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Nagy Zoltán  Secția Baza de agrement Șugaș Băi  Șef secție  2010/2011/2012/2013/2013*/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2013*/2014/2015/2016/2017
 Nagy Zoltán  Comp. pentru învățământ și cultură  Consilier  2014/2015/2016/2017  2014/2015/2016/2017
 Nedelcu J. Márta  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Nicușan G. Viorica  Comp. Dezvoltare, Investiții  Consilier  2015/2016/2017 2015/2016/2017
 Ördög Klára  Comp. de relații cu asociațiile de proprietari  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Ördög Melinda  DFPM - Sfântu Gheorghe  Consilier juridic  2015/2016/2017  2015/2016/2017
 Simon (Pakucs) Enikő-Éva  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier 2010/2011/2012/2016/2017 2010/2011/2012/2016/2017
 Palkó Emese  Comp. de urmărire a asigurărilor obligatorii a locuințelor  Referent  2013/2014/2015/2016/2017  2013/2014/2015/2016/2017
 Palkó István Zsolt   Biroul Comunicare, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Consilier   2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pál Emese  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Consilier  2016/2017  2016/2017
 Pál M. Szabolcs Mihály  Comp. proiecte, programe  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Pană Ruxandra-Gabriela  Biroul juridic  Consilier juridic  2018  2018
 Pap Mariana  Comp. pentru autorizarea actiităților economice  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/-  2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pap Zita Comp.Regim Evidență  Consilier 2014/2015/2016/2017 2014/2015/2016/2017
 Papp Csongor  Secția Fotovoltaic  Șef secție 2016/2017 2016/2017
 Patakfalvi-Czirják Ida-Mária  Comp. pășuni, păduri  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/-  2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pataki Zsuzsa  Comp. buget şi administrativ  Consilier

2012/2013/2014/2015/2016/2017

2012/2013/2014/2015/2016/2017

 Petrea Júlia   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2011/2012/2013/2014/2015/2016/-  2011/2012/2013/2014/2015/2016/-
 Pohl Enikő  Serviciul Contabilitate  Consilier  2016/2017/
2018
 2016/2017/2018
 Prázsmáry Julia  Comp. Constatare, Impunere, Control-persoane juridice  Consilier  2016/2017  2016/2016*/2017
 Preiss Tivadar  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent de specialitate  2015/2016/2017  2015/2016/2017
 Rákosi Ildikó  Compartimentul de informare și consultare urbanistică a publicului  Referent de specialitate  2016/2017  2016/2017
 Rákossy Ildikó   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Richter Katalin-Ildikó  Comp. financiar operativ  Consilier  2016/2017  2016/2017
 Sándor József  Comp. de achiziții publice  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Sándor Judith  Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Sándor Kinga
 Biroul administrație locală  Referent de specialitate  2017  2017
 Simon Ildikó  Biroul administrație locală  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Simon Sára  Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Referent  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Sinka Edit
 Serviciul contabilitate  Referent  2018
 2018
 Stefan Mária Ildikó  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Szabó Edit  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Szabó Zsolt  Comp. buget și administrativ  Șef serviciu

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

 Szakács József Mózes  Comp. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Szatmári Marcela  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier  2016/2017  2016/2017
 Szántó M. Viola  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Száraz György  Directia pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice  Director executiv  2017  2017
 Szép Ágnes  Biroul juridic  Consilier juridic  2013 /2014/2015/2016/2016*/-  2013 /2014/2015/2016/2016*/-
 Szép Miklós  Comp. financiar operativ  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Szilágyi Attila  Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Barta Mónika  Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Șef-birou  2010/-/2015/ 2016/2017  2010/-/2016/2017
 Tamás Tünde  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Șef birou  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Tatár Aladár  Comp. Registrul Agricol  Consilier  2016/2017  2016/2017
 Tentes Erika   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură   Referent  2017  2017
 Terza Katica  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Timár Klaudia Margit  Comp. de Stare Civilă  Referent  2016/2017  2016/2017
 Trinfa Noémi Tünde  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent de specialitate  
 2011
/2012/2013/-
 2011/2012/2013/-
 Torjai István Kornel
 Comp. de Control și Inspecție Fiscală  Consilier  2017  2017
 Tóth Ella Zsuzsanna  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Váta Tünde  Comp.de urmărire, încasare, evidență  Referent  2016/2017 2016/2017
 Veres A. István Árpád  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Veress Ildikó  Direcția economică  Director executiv  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Veress Károly Béla  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Consilier juridic  2014/2015/2016/2017  2014/2015/2016/2017
 Veres-Vitályos László  Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanis  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Vida Eleonóra Klaudia  Comp.de urmărire, încasare, evidență  Consilier 2014/2015/2016/2017  2014/2015/2016/2017
 Vitályos Júlia  Comp. de audit intern  Auditor intern  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Zátyi Iuliana-Ildikó  Comp. financiar operativ  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017
 Zsigmond Zsuzsa  Comp.de urmărire, încasare, evidență   Consilier  2017  2017

 *modificatAfişare pagină: 6332Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Ofertă culturală
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină