Miercuri, 23. septembrie 2020
   
Numele şi prenumele Departamentul Funcţia Declaraţia de avere Declaraţia de interese
 Albert Attila  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2011/2012/2013/2014/- 2011/2012/2013/2014/-
 Albert Réka  Biroul administrație locală  Consilier  2011/2012/2013/-/2017/2018/2019/2020

 2011/2012/2013/-/2017
/2018/2019/2020

 András Toma  SGDP  Șef formație  2010/2011/2012/2013/-  2010/2011/2012/2013/-
 Antal Delin-Ionela  Comp. proiecte, programe  Consilier  2019/2019*/2020  2019/2019*/2020

 Andrei-Bucșa Lăcrămioara

 Biroul juridic  Consilier juridic debutant  2014/2015/2016/-  2014/2015/2016/-
 Bagoly Melinda  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017 /2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Bajka Ildikó  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier

 2014/2014*/2014**/2015/2016/
2017/2018/-

 2014/2014*/2014**/2015/2016/2017/2018/-

 Bajna F. Ika-Zsuzsanna  Biroul juridic  Consilier  2015/-  2015/-
 Bajzát Éva-Ildikó  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 Balázsi-Bardocz Csaba  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier  2013/2014/-  2013/2014/-
 Bálint Tünde  Biroul administrație locală  Consilier

 2010/2011/-/2014/-/2016/
2017/2018/2019/2020

 2010/2011/-/2014/-/2016/2017/2018/2019/2020

 Baki Éva  Biroul de proiecte  Șef birou  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-
 Baksai Edit  Comp. juridic  Consilier juridic  2012/2013/2014/-  2012/2013/2014/-
 Bálint Réka  Comp. de achiziții publice  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/ 2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Balog Otto  Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Șef serviciu

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Balogh Mária Magdolna  Biroul administrație locală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/-
 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Balogh Zoltán  Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului  Referent 2010/2011/- 2010/2011/-
 Bánfalvi Magda  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Balla Zsuzsanna  Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Consilier  2014/-  2014/-
 Barabás Dorottya-Adrien  Biroul juridic  Consilier juridic
 2019/2020  2019/2020
 Bartha István-Jenő  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Consilier  2019/2020  2019/2020
 Beke Andrea (Beke,Barabás)  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Barabás Ernő  Direcția de sport și agrement  Șef formație  2014/2015/-  2014/2015/-
 Barbócz Zsuzsanna  Comp. de autoritate tutelară  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/2019/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/-

 Bardócz Otilia  SGDP  Șef formație

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Bartalis Fruzsina  Comp. juridic  Consilier juridic

 2016/ 2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020/-

 Bartha Sándor  Comp.Regim Evidență  Referent 2014/2015/2016/2016*/- 2014/2015/2016/2016*/-
 Beder Mária Ildikó  Biroul contabilitate  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Bejan Carmil  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2014/-  2014/-
 Bențe Irénke  Biroul administrație locală  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Berde Réka-Zsuzsanna  Comp. juridic  Consilier juridic  2014/-  2014/-
 Bíró Endre-Adolf   Direcția de sport și agrement - Baza sportivă  Șef secție  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Biró László  Direcția de gospodărire comunală  Director executiv

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Birtalan Erzsébet-Csilla  Instituția arhitectului șef  Arhitect-şef

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/
2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Bitai Francisc  SGDP  Șef formație 2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Bitai Judit  Comp. tehnologia informației și administrarea bazei de date  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Bitai Zsolt Ferenc  SGDP  Șef formație  2015/2016/2017/-  2015/2016/2017/-
 Blága Aba  SGDP  Director adjunct

 2016/2017/2018/2019/2020

2016/2017/2018/2019/2020

 Bodor Enikő  Comp. de autoritate tutelară  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Bodosi Edit  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 Bogdán Magdolna  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier 2013/- 2013/-
 Bokor Erzsébet  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Boldizsár Katalin  Serviciul buget și administrativ  Consilier

 2014/2015/2016/2017/2018/-

 2014/2015/2016/2017/2018/-

 Borcsa Ferenc

 Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Șef serviciu  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-/
2019/2020
 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-/2019//2020
 Borsos Monika
 Comp. de achiziții publice  Consilier  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Budai Márta  Comp. de urmărire, încasare, evidență   Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 Buja C. Béla Gergely  Comp. proiecte, programe  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Cazac Elena  Comp.Regim Evidență  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Caruz Cristina-Alina
 Comp. de Informare urbanistică a publicului Referent de specialitate  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Ciulei Ioan
 Direcția Gospodă. Comunală  Consilier

 2017/2018/2019/2020

  2017/2018/2019/2020

 Cojocaru Katalin  Comp. Relații cu Publicul, Informații, Registratură  Referent

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Comșa Mirela-Maria  Comp.Ghișeu Unic  Referent  2019/2020  2019/2020
 Csavar Edit  SGDP  Șef formație

 2012/2013/2014/2015/2016/2017/-

 2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Czimbalmos Kozma Csaba    Administrator public

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Deák Emőke  Comp. registru agricol  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Deák Iringó
 Comp. registru agricol  Consilier

  2017/2018/2019/2020

  2017/2018/2019/2020

 Demeter Irén  Comp. de autoritate tutelară  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Dézsi Emőke-Zelma  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Dobrița Etelka-Hainal  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Referent  2019/2020  2019/2020
 Domokos Szidonia  Comp.Regim Evidență  Consilier

 2016/ 2017/2018/2019/-

 2016/2017/2018/2019/-

 Éltes István  Comp. de Urmărire a Asigurării Obligatoriu a Locuințelor  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Fábián Edina  Biroul Administrație Locală  Consilier  2016/-  2016/-
 Farkas Francisc  SGDP  Șef formație  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Fazakas Gábor  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Fazakas Ghizela  Comp. de Stare Civilă  Referent

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Fazakas Iosif
  Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public  Consilier  2019/2020  2019/2020
 Fábián (Vaszi) Enikő-Katalin  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Consilier

 2010/2011/2012//2017/2018/2019/2020/-

 2010/2011/2012/2017/2018/2019/2020/-

 Fehérvári Tibor  Comp.Regim Evidență  Consilier

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Fejer Zsolt  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Consilier

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Fekete Attila  Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Fekete Frigyes-László

 Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Consilier

 2010/2011/2012/2013/-/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/-/2017/2018/2019/2020

 Fekete Márta Réna  Comp.de Stare Civilă  Consilier juridic

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Ferenczi István  Serviciul buget și administrativ  Consilier

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Finna Cornelia  Biroul administrație locală  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Főcze Attila  Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice  Consilier 2015/2016/2016*/-  2015/2016/2016*/-
 Fülöp-Fuer M. Zelinda  Biroul administrație locală  Șef-birou  2010/2011/2012/2013/2014/2014*/2015/2016/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-
 Garai Iuliu  Comp. Audit Public Intern  Auditor intern /2015/2016/- /2015/2016/-
 Gáll Sándor  Direcția Gospodă. Comunală  Referent

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Kántor-Gecse Ágnes  Biroul Juridic  Consilier juridic

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Bogyó(Gergely) Magdolna

 Comp.Regim Evidență  Consilier

2014 /2015/2016/2017/2018/2019/2020

2014 /2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Gergely Edit  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2019/2020  2019/2020

Gergely Sándor

 Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Gergely Tas  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier

 2017/2018/2019/-

 2017/2018/2019/-

 Grigorescu Gabriela  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Györbíró Adél-Andrea  Comp. de Control și Inspecție Fiscală  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Györbíró István  Comp. păduri, pășuni  Referent de specialitate

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Györfi László  Comp. de dezvoltare, investiții  Referent de specialitate

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Halász János  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier  2014/2015/-  2014/2015/-
 Hegyi Klára  Biroul contabilitate  Consilier  2014/2015/2016/-/ 2020/2020*  2014/2015/2016/-/
2020/2020*
 Hengán Hajnal  Direcția patrimoniu  Director

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Horvát Emese Éva Mária  Comp. pentru autorizarea activităților de transport public local  Referent de specialitate  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-  2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-
 Ilyés Adél  Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism  Consilier  2019/2020  2019/2020
 Imreh Ildikó  Comp.Resurse Umane  Consilier

 2017/2018/2019/-

 2017/2018/2019/-

 Imreh Ildikó-Mária  Comp. de Stare Civilă  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Imre Róbert-Szabolcs  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier  2014/- 2014/-
 Incze G. Paraschiva  Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane juridice Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Jordáki Adél  Comp. financiar operativ  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Józsa Emese  Direcția de Finanțe Publice Municipale  Director executiv

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 Kádár Gizella  Comp. de autoritate tutelară  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Kató J. Hilda  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016*/-
 Kelemen Ágotha-Gyopár
 Biroul juridic  Consilier juridic  2018/2018*/-  2018/2018*/-
 Kerekes Ferenc  Comp. registrul agricol  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2015*/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2015*/-
 Kertész Éva  Comp. pentru autorizarea activităților economice  Referent de specialitate

 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/
2019*/-

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019*/-

 Kis Anca   Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public  Consilier  2019/2019*/2020  2019/2019*/2020
 Kiss Ildikó  Biroul Administrație Locală  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Kis Kinga  SGDP  Şef formaţie  2010/2011/2012/2013/-  2010/2011/2012/2013/-
 Kiss Orsolya  Comp. de achiziții publice  Consilier

 2017/2018/2019/-

 2017/2018/2019/-

 Kiss Terézia  Comp. de emitere a autorizațiilor de desființare  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2016-2/-
 Kiss Tünde  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Klozer Edit-Rita  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Consilier  2010/2011/2014/-  2010/2011/2014/-
 Knop Ildikó  Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Consilier  2011/2012/2013/2014/-/2015/2016/-  2011/2012/2013/2014/-/2015/2016/-
 Kocsoládé Ildikó  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Köllő Ildikó

 Biroul pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice/

Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane juridice

 Șef birou/ Consilier

 2016/2017/2018/2018*/2019/
2020

 2016/2017/2018/2018*/2019/2020

 Kolumbán Levente   Biroul Administrație Locală  Consilier

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Kondor Z. Anna Mária  Serviciul de urmărire, încasare, evidență financiar-fiscală  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Kónya Erika  Serviciul Contabilitate  Consilier  2018/2019  2018/2019/-
 Kovács Andrea Tünde  Biroul contabilitate  Șef birou

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Kovács Kincső
 Biroul juridic  Consilier juridic  2019/2019*/-  2019/2019-2/-
 Köpe Éva  Biroul Administrație Locală  Referent

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Kulcsár Tünde Ildikó    Secretar municipiu

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Kurtuly Elena  Comp.Constatare, Impunere, Control-persoane fizice  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 László Csaba Tibor  Comp. de administrare a domeniului public  Referent de specialitate

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 László A. Levente  Comp. de protecție civilă, sănătate și securitate în muncă, informații clasificate  Inspector  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/ 2017-2/-/2019/2020  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/ 2017-2/-/2019/2020
 Lemhényi Zsuzsanna  Biroul contabilitate  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Lőcsei Zsuzsánna  Comp. de autoritate tutelară  Consilier  2020  2020
 Lukács Carol  Serviciul Buget şi Administrativ  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/-

 Lukáts Mária Veronika  Serviciul constatare, impunere, control  Șef serviciu  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2019/2020  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-/2019/2020
 Macovei Otilia-Petruta  Biroul juridic  Consilier Juridic

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Madár Franciska Serviciul Buget şi Administrativ  Consilier

2016/2017/2018/2019/2020

2016/2017/2018/2019/2020

 Majos Aranka  Comp. Constatare, Impunere, Control - persoane fizice  Referent 2010/ 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/- 2010/2011/2012/2013/2014//2015/2016/2017/-
 Marton Lichtfusz Katalin  Biroul Imagine, Organizare Evenimente, Tourinfo  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Márkodi Ernest  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 Máté Ilona  Comp. buget şi administrativ  Referent  2011/2012/-  2011/2012/-
 Mátéh Emese  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Mátyus Mária  SGDP  Șef formație

/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 /2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Mihály Judit  Comp. de audit intern  Auditor  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Mihály Mónika  Comp. Resurse Umane  Referent de specialitate

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Miklós Árpád
 Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier

 2018/2018-2/-

 2018/2018-2/-

 Miklós Zoltán

 SGDP  Director adjunct  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/-
 Milik Vasilica  Comp.Regim Evidență  Consilier

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2014/ 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Molnár A. Izabella  Comp.Dezvoltare, Investiții  Consilier 2015/-  2015/-
 Molnár Edit  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent

2010/2011/2012/2013/-/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2010/2011/2012/2013/-/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Molnár Irma-Mária  Compartimentul juridic  Consilier juridic

 2016/2017/2018/2019/2020/-

 2016/2017/2018/2019/2020/-

 Molnár Károly  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Referent 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Molnár Katalin  Biroul juridic

 (Consilier juridic)  Șef birou

 2010/2011/2012/-2018/
2019/2020

 2010/2011/2012/-2018/2019/2020

 Morar Edith  Biroul juridic  Șef-birou

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Nagy Genovéva Beatrice  Biroul contabilitate  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Nagy Ibolya-Erika  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Nagy Márta  Comp. de resurse umane  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

  Nagy Timea  Comp.Regim Evidență  Consilier  2020  2020
 Nagy Zoltán  Secția Baza de agrement Șugaș Băi  Șef secție

 2010/2011/2012/2013/2013*/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2013*/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Nagy Zoltán  Comp. pentru învățământ și cultură  Consilier

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Nedelcu J. Márta  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/ 2020/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 Nicușan G. Viorica  Comp. Dezvoltare, Investiții  Consilier

 2015/2016/2017/2018/2019/-

2015/2016/2017/2018/2019/-

 Ördög Klára  Comp. de relații cu asociațiile de proprietari  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/-

 Ördög Melinda  DFPM - Sfântu Gheorghe  Consilier juridic

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Simon (Pakucs) Enikő-Éva  Biroul de constatare, impunere, control - pers. fizice  Consilier

2010/2011/2012/2016/2017/2018/2019/2020

2010/2011/2012/2016/2017/2018/2019/2020

 Pál-Nemes Erzsébet  Comp. proiecte, programe  Consilier  2019/2019*/2020  2019/2019*/2020
 Palkó Emese  Comp. de urmărire a asigurărilor obligatorii a locuințelor  Referent

 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Palkó István Zsolt   Biroul Comunicare, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Consilier   2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pál Emese  Comp.de evidenţa şi evaluarea patrimoniu  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Pál M. Szabolcs Mihály  Comp. proiecte, programe  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Neamtu (Pană) Ruxandra-Gabriela  Biroul juridic  Consilier juridic  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Pap Mariana  Comp. pentru autorizarea actiităților economice  Referent de specialitate  2010/2011/2012/2013/2014/-  2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pap Zita Comp.Regim Evidență  Consilier

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Papp Csongor  Secția Fotovoltaic  Șef secție

2016/2017/2018/2019/2020

2016/2017/2018/2019/2020

 Patakfalvi-Czirják Ida-Mária  Comp. pășuni, păduri  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/-  2010/2011/2012/2013/2014/-
 Pataki Zsuzsa  Comp. buget şi administrativ  Consilier

2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Petrea Júlia   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2011/2012/2013/2014/2015/2016/-  2011/2012/2013/2014/2015/2016/-
 Petrescu Daniel-Jean   Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2018 /2019/2020  2018/2019/2020
 Pohl Enikő  Serviciul Contabilitate  Consilier  2016/2017/
2018/-
 2016/2017/2018/-
 Prázsmáry Julia  Comp. Constatare, Impunere, Control-persoane juridice  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2016*/2017/2018/2019/2020

 Preiss Tivadar  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent de specialitate  2015/2016/2017/-  2015/2016/2017/-
 Rákosi Ildikó  Compartimentul de informare și consultare urbanistică a publicului  Referent de specialitate

 2016/2017/2018/2019/-/

 2016/2017/2018/2019/-/

 Rákossy Ildikó   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2010/2011/2012/2013/2014/- 2010/2011/2012/2013/2014/-
 Rápolti Katalin  Comp.Audit Intern  Auditor  2019/2019*/2020  2019/2019*/2020

 Richter Katalin-Ildikó

 Comp. financiar operativ  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Sacară Laura-Cristina  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent  2019/2020  2019/2020
 Sándor József  Comp. de achiziții publice  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Sándor Judith  Comp. de emitere a autorizațiilor/desființare  Referent de specialitate

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Sándor Kinga
 Biroul administrație locală  Referent de specialitate

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Simon Ildikó  Biroul administrație locală  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-2019/2020  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-/2019/2020
 Simon Sára  Serviciul comunitar de evidență a persoanelor  Referent

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 Sinka Edit
 Serviciul contabilitate  Referent  2018//2019*/2020

 2018/2019/2019*/2020

 Stefan Mária Ildikó  Comp. de relații cu publicul,informații, registratură  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 Sütő Csilla-Éva  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Referent  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Szabaday Adrienne
 Biroul pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice
 Consilier  2019/2020  2019/2020
 Szabó Kinga
 Biroul pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice
 Consilier  2019/2020  2019/2020

 Szabó Edit

 Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Szabó Ildikó  Comp. financiar operativ  Consilier  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Szabó Zsolt  Comp. buget și administrativ  Șef serviciu

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Szakács József Mózes  Comp. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice  Referent

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Szatmári Marcela  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Szántó M. Viola  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Száraz György  Directia pentru monitorizarea SC și servicii comunitare de utilități publice  Director executiv

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Szép Ágnes  Biroul juridic  Consilier juridic  2013 /2014/2015/2016/2016*/-  2013 /2014/2015/2016/2016*/-
 Szép Miklós  Comp. financiar operativ  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Szilágyi Attila  Comp. de evidență și evaluare a patrimoniului  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/-

 Barta Mónika  Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo  Șef-birou

 2010/-/2015/ 2016/2017/2018/2019/2020

 2010/-/2016/2017/2018/2019/2020

 Tamás Tünde  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Șef birou

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Tatár Aladár  Comp. Registrul Agricol  Consilier

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Tentes Erika   Comp. de relații cu publicul,informații, registratură   Referent

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Terza Katica  Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Téglás Emilia
 Comp. de urmărire, încasare, evidență  Consilier  2018/2019/2020  2018/2019/2020
 Timár Klaudia Margit  Comp. de Stare Civilă  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

 2016/2017/2018/2019/2020

 Trinfa Noémi Tünde  Biroul locativ, relații, contracte și administrare cimitir comun  Referent de specialitate  
 2011
/2012/2013/-
 2011/2012/2013/-
 Torjai István Kornel
 Comp. de Control și Inspecție Fiscală  Consilier

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 Tóth Ella Zsuzsanna  Biroul de constatare, impunere, control - pers. juridice  Consilier

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/-

 Váta Tünde  Comp.de urmărire, încasare, evidență  Referent

 2016/2017/2018/2019/2020

2016/2017/2018/2019/2020

 Veres A. István Árpád  Comp. de dezvoltare, investiții  Consilier

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Veress Ildikó  Direcția economică  Director executiv

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Veress Károly Béla  Biroul de Evidență și Evaluare a Patrimoniului  Consilier juridic

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Veres-Vitályos László  Comp. Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-2019/2020  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-/2019/2020
 Vida Eleonóra Klaudia  Comp.de urmărire, încasare, evidență  Consilier

2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Vitályos Júlia  Comp. de audit intern  Auditor intern

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020

 Zátyi Iuliana-Ildikó  Comp. financiar operativ  Consilier  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-  2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/-
 Zsigmond Zsuzsa  Comp.de urmărire, încasare, evidență   Consilier

 2017/2018/2019/2020

 2017/2018/2019/2020

 *modificatAfişare pagină: 12582Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină