Duminică, 20. septembrie 2020

Persoane de contact:

Győrfi László, referent de specialitate - laszlo.gyorfi@sepsi.ro
Nicușan Viorica, consilier
Veres István Árpád, consilier – istvan.veres@sepsi.ro
Grigorecu Gabriela, consilier


Date contact:

Număr telefon: +40 267 315 432
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 16/A

Prezentarea activităţii biroului:

- Studiul şi recepţia documentaţiei tehnice a investiţiilor, în fază SF, DALI, DTAC, PTh şi DDE;
- Prezentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei, situaţiei existente, situaţiei proiectate şi principalii indicatori tehnico-economici, într-un raport de specialitate şi elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea acestor indicatori, de către Consiliul local;
- Solicitarea verificării documentaţiilor tehnice de către verificatori autorizaţi, pe specialităţi;
- Solicitarea autorizaţiei de construire;
- Înaintarea documentaţiei tehnice în vederea organizării procedurii de achiziţii publice şi participare în comisia de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
- Verificarea ofertelor financiare şi a celor tehnice cu ocazia achiziţiei publice;
- Depunerea anunţului începerii lucrărilor de investiţii la serviciul de urbanism şi la ISC;
- Organizarea predării amplasamentului şi întocmirea ordinului de începere a investiţiei
- Verificarea pe teren a stadiului lucrărilor;
- Participare la controlul calităţii faze determinante;
- Participare la constatare, împreună cu proiectantul, a situaţiilor neprevăzute din proiect şi pregătirea negocierii lucrărilor suplimentare;
- Primirea, verificarea, semnarea situaţiilor de lucrări lunare şi a facturilor;
- Elaborarea documentaţiei de justificare a solicitărilor de tragere din bugetele ministerelor;
- Organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii;
- Urmărirea comportării în perioada de garanţie al obiectivului de investiţii recepţionate;
- Organizarea recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie;
- Comunicarea îndeplinirii contractului la compartimentul de achiziţii;
- Predarea cărţii tehnice a construcţiei la beneficiar.
 Afişare pagină: 4360Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină