Sâmbătă, 19. octombrie 2019

Persoană de contact:

Ördög Klára, consilier - klara.ordog@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 122
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 2

Prezentarea activităţii biroului:

- Sprijinirea  şi îndrumarea  asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, conform legii;
- Îndrumă şi sprijină proprietarii pentru a se constitui în asociaţii de proprietari;
- Organizarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari;
- Atestarea administratorilor de imobile;
- Evidenţierea asociaţiilor de proprietari;
- Organizarea programului de audienţe a Primarului Municipiului;
- Organizarea programului de audienţe a Viceprimarului Municipiului; 
- Activităţi legate de acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru proiecte sportive.
 Afişare pagină: 4055Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină