Vineri, 18. septembrie 2020

Persoană de contact:

Tatár Aladár, consilier - aladar.tatar@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 474
Fax: +40 267 316 474
Adresa: Piaţa Libertăţii, nr. 4, biroul nr. 4.

Prezentarea activităţii biroului:

Compartimentul de Consiliere pentru Cetăţeni este un serviciu de interes public, care răspunde nevoii de informare si consiliere a cetăţenilor, oferind acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, precum şi consiliere pentru identificarea căilor de rezolvare a unora dintre problemele cu care se confruntă.

Biroul oferă două tipuri de servicii celor interesaţi:
- informare ( ce spune legea, unde poate /trebuie să se adreseze clientul, informaţii utile despre programul de lucru şi formulare specifice)
- consiliere ( oferim alternative, dintre care cetăţeanul îşi alege cea pe care o consideră cel mai potrivit pentru problema sa)
- Biroul oferă alternative practice din care solicitanţii pot alege soluţia dorită, dar nu rezolvă probleme în locul cetăţenilor.
- Astfel, aceste servicii ajută oamenii să afle unde şi cum îşi pot rezolva problemele însă nu se materializează în ajutor material sau financiar.

- Compartimentul de Consiliere pentru Cetăţeni oferă servicii care se bazează pe următoarele principii:
a. Independenţă faţă de interesele politice, religioase, de afaceri, de interes economic sau de orice altă natură.
b. Imparţialitate. Biroul oferă servicii tuturor cetăţenilor, indiferent de statut social sau nivel cultural, religie, rasă, sex, situaţie financiară, etnie, ect.
c. Gratuitate. Biroul oferă serviciile gratuit, astfel fiind accesibil tuturor, nu face deosebire între clienţi.
d. Confidenţialitate. Informaţiile împărtăşite în cadrul Biroului din partea solicitantului sunt confidenţiale.

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni oferă informare şi consiliere gratuită în douăsprezece domenii de larg interes public, acestea fiind:
- Sănătate publică
- Asistenţă socială
- Asigurări sociale
- Raporturi de muncă
- Protecţia consumatorului
- Drepturi şi obligaţii civile
- Regimul proprietăţii
- Impozite şi taxe
- Învăţământ
- Procedură notarială
- Protecţia copilului
- Servicii publice
 Afişare pagină: 4209Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină