Sâmbătă, 19. septembrie 2020

Persoane de contact:

Deák Emőke, consilier

Tatár Aladár, consilier

Deák Iringó, consilier


Date contact:


Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 139
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 4

Programul de lucru cu publicul:
  • Luni - Vineri: 8:00 – 12:00

Prezentarea activităţii biroului:

- Completarea şi ţinerea la zi a Registrelor agricole;
- Stabilirea categoriei de impozitare a terenurilor agricole;
- Eliberarea unor extrase după registrul agricol sau adeverinţe pentru obţinerea subvenţiilor agricole;
- Eliberarea certificatelor de producător agricol şi a biletelor de adeverire a propietăţii asupra animalelor;
- Alte adeverinţe după registrele agricole, participare în derularea unor acţiuni sau campanii agricole;
- Facilitarea realizării unor politici agrare.
 Afişare pagină: 7623Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină