Vineri, 18. septembrie 2020

Director
Hengán Hajnal
 

Date contact

Număr telefon +40 267 316 957 ► interior 106
E-mail: hajnal.hengan@sepsi.ro
Alte informaţii: -


Compartimente:


Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice

Persoană de  contact:

Pap Mariana, consilier - mariana.pap@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 148
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 5

Prezentarea activităţii biroului:

Autorizarea spaţiilor comerciale din Municipiul Sfântu Gheorghe.


Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local

Persoane de contact:

Gergely Sándor, consilier - sandor.gergely@sepsi.ro
Horvát Emese, referent de specialitate - emese.horvat@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 313 323
Adresa: strada Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5

Prezentarea activităţii biroului:

Atribuţiile principale ale Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local sunt:
-  În calitate de autoritate de autorizare în domeniul serviciilor de transport public local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare asigură:
-  Elaborarea regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale ale transportatorilor autorizaţi, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
-  Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru activităţile de transport :
-  de persoane efectuat cu autobuze;
-  de persoane în regim de taxi;
-  de mărfuri în regim de taxi;
-  de persoane în regim de închiriere;
-  de mărfuri în regim contractual;
-  de mărfuri cu tractoare cu remorci;
-  efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
-  alte servicii de transport public local, definite conform legii.
-  Organizarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi în baza hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
- Eliberarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor taxi, a copiilor conforme şi autorizaţiilor de dispecerat taxi;
- Încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere;
- Constituirea bazelor de date stabilite prin legislaţia în vigoare;
- Vizarea anuală autorizaţiilor taxi şi copiilor conforme;
- Verificarea sesizărilor repartizate în probleme legate de transportul public local, redactarea şi transmiterea răspunsurilor;
- Evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;


Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun

Persoane de contact:

Tamás Tünde, şef birou - tunde.tamas@sepsi.ro
Bodosi Edit, referent - edit.bodosi@sepsi.ro
Bajka Ildikó, consilier
Szatmári Marcela, consilier


Date contact:

Număr telefon: +40 267 313 323
Adresa: strada Kőrösi Csoma Sándor, nr. 5 

Prezentarea activităţii biroului:

Încasarea chiriilor, urmărirea şi evidenţa contractelor de închiriere a locuinţelor, vânzarea locuinţelor precum şi încasarea preţului respectiv a ratelor şi dobânzilor privind vânzarea locuinţelor, repartizarea locuinţelor rămase libere, administrarea Cimitrului Comun, aprobarea ocupării domeniului public al municipiului şi colectarea acestor taxe, încheierea, urmărirea şi evidenţa contractelor de concesiune privind terenurile alăturate construcţiilor chioşcuri, terase sezoniere, curţi şi alte tipuri de construcţii şi pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în intravilanul municipiului


Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului

Persoane de  contact:

Szép Miklós, șef birou - miklos.szep@sepsi.ro
Szilágyi Attila, consilier - attila.szilagyi@sepsi.ro
Fábián Enikő-Katalin, consilier
Veress Károly Béla, consilier juridic


Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 114
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 5Afişare pagină: 7272Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină