Sâmbătă, 19. septembrie 2020

Director executiv: Veress Ildikó

Date contact

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 137
Fax: +40 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 23
 

Compartimente:

Serviciul Buget şi Administrativ

Persoane de contact:

Boldizsár Katalin, referent
Szabó Zsolt, consilier - zsolt.szabo@sepsi.ro
Pataki Zsuzsa, consilier - zsuzsa.pataki@sepsi.ro
Lukács Károly, administrator

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 117
Fax: +40 267 313 615
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 22

Prezentarea activităţii biroului:

Asigurarea întocmirii şi prelucrării bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe şi a  instituţiilor subordonate Consiliului Local, asigurarea finanţărilor lunare prin efectuarea deschiderilor de credite bugetare.

Biroul Contabilitate

Persoane de  contact:

Kovács Andrea Tünde, şef birou - andrea.kovacs@sepsi.ro
Beder Mária Ildikó, consilier – ildiko.beder@sepsi.ro
Nagy Beatrice Genoveva, referent     
Lemhényi Zsuzsa, referent
Hegyi Klára, referent

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 117
Fax: +40 267 313 615
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 23

Prezentarea activităţii biroului:


Organizarea şi conducerea  contabilităţii patrimoniului, verificarea şi centralizarea  situaţiilor financiare prezentate de către instituţiile subordonate, întocmirea actelor contabile, rapoartelor şi statisticilor.


Casierie

Persoană de contact:

Lemhényi Zsuzsa, referent

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 101Afişare pagină: 6636Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină