Vineri, 18. septembrie 2020

16 aprilie 2018: Rezultate

Candidații care au obținut minim 40 de puncte vor beneficia de bursă. Contastațiile se pot depune până la data de 17 aprilie 2018

11.04.2018: Lista celor înscriși la programul de burse pentru susținerea studenților din anii terminali

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2


În temeiul H.C.L 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali.
Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 10 APRILIE 2018 (data poştei).
Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 15,00 a zilei de 10 aprilie 2017.
Regulamentul poate fi consultat pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

H.C.L. 87/2018

Regulament

Formular de înscriere

__________________________________________________________________________________

10 februarie 2017: Rezultate

Candidații care au obținut minim 36 de puncte vor beneficia de bursă. Contastațiile se pot depune până la data de 13 februarie 2017.

31 ianuarie 2017:  Lista celor înscriși la programul de burse pentru susținerea studenților din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

 


În temeiul H.C.L 78/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali. Pot depune solicitări pentru burse persoanele ale căror lucrare de licenţă/masterat/doctorat este legat de Sfântu Gheorghe sau o cercetare care poate fi utilizată aici. Condiţia de bază este ca adresa de domiciliu din actul de identitate să fie din Sfântu Gheorghe.
Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 ianuarie 2017 (data poştei).
Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail  kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 13,00 a zilei de 30 ianuarie 2017.

H.C.L. 354/2016
Regulament

Formular de înscriere

______________________________________________________________________________________________________

29 ianuarie 2016: Rezultate

Candidații care au obținut minim 36 de puncte vor beneficia de bursă. Contastațiile se pot depune până la data de 4 februarie.

25 ianuarie 2016:  Lista celor înscriși la programul de burse pentru susținerea studenților din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2În temeiul H.C.L 78/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali. Pot depune solicitări pentru burse persoanele ale căror lucrare de licenţă/masterat/doctorat este legat de Sfântu Gheorghe sau o cercetare care poate fi utilizată aici. Condiţia de bază este ca adresa de domiciliu din actul de identitate să fie din Sfântu Gheorghe.

Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 22 ianuarie 2016 (data poştei).

Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 13,00 a zilei de 22 ianuarie 2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon +40 751 233 714.

 

Anexe:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

 


În temeiul Hotărârii nr. 184/2009, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea nr. 262/2015 Bursele Sfântu Gheorghe se acordă de către Consiliul Local elevilor din clasa a XII-a care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură generală.
Valoarea bursei: 3000 de lei


Termenul pentru depunerea dosarelor: 12. noiembrie 2015., Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul cu Relații Public, Informații, Registratură
 

 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR. 262/2015

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2 februarie 2015: Rezultate

Candidații care au obținut minim 40 de puncte vor beneficia de bursă. Contastațiile se pot depune până la data de 4 februarie.

 

26 ianuarie 2015:  Lista celor înscriși la programul de burse pentru susținerea studenților din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

În temeiul H.C.L 78/2014, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali. Pot depune solicitări pentru burse persoanele ale căror lucrare de licenţă/masterat/doctorat este legat de Sfântu Gheorghe sau o cercetare care poate fi utilizată aici. Condiţia de bază este ca adresa de domiciliu din actul de identitate să fie din Sfântu Gheorghe.

Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 23 ianuarie 2015 (data poştei).

Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 13,00 a zilei de 23 ianuarie 2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon +40 751 233 714.

Anexe:

 


ANUNȚ DE PARTICIPARE
Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 186 (XIX) – nr. 30, pg. 3-4
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 300.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 42/2018
 3. Durata proiectelor: anul 2018
 4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 16.03.2018
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna
 6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 19.03.2018, ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relații cu Publicul, Informații, Registratură.
 7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 19.03.2018-20.03.2018.


Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2018 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro. 
 
Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament. 
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro

 HCL. Nr. 361/2015

 HCL. Nr. 394/2017

 Regulament

 Anexe Nr. 1-9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATE: Proiecte culturale 2017

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

În temeiul Hotărârii nr. 308/2011, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea nr. 361/2015, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de selecţie pe anul 2017 a ofertelor culturale  pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, în vederea acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale aferente.

Sumele acordate vor putea fi utilizate pentru cofinanţarea ofertelor culturale în domeniul culturii, desfăşurate în perioada anului 2017, conform Hotărârii nr. 361/2015 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, respective dispoziţiilor O.G. nr. 51/1998, și Legii nr. 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2017 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament.
Termenul de depunere al dosarului ofertei culturale este 19 aprilie 2017, ora 12, la camera nr. 21 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail:  zoltan.vnagy@sepsi.ro.

Anexe:

 

 •     HOTĂRÂREA NR. 361/2015
 •     Regulament
 •     Anexa 1 - Formular de cerere de finantare Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 2 - Declarație Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 3 - Bugetul de venit și cheltuieli Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 4 - Formulare pentru raportări intermediare și finale Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 5 - Declarația de imparțialitate Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 7 - Declarația de imparțialitate Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 8 - Eligibilitatea programelor/proiectelor/acțiunilor culturale (condiții cumulative) Tipărire (pdf) | Editare (doc)
 •     Anexa 9 - Opisul documentelor depuse pentru Programul de finanțare nerambursibilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități nonprofit de interes general Tipărire (pdf) | Editare (doc)
   

------------------------------------------------------------------------------------------

 

REZULTATE: Proiecte culturale 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

 

În temeiul Hotărârii nr. 308/2011, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea nr. 361/2015, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de selecţie pe anul 2016 a ofertelor culturale  pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, în vederea acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale aferente.

Sumele acordate vor putea fi utilizate pentru cofinanţarea ofertelor culturale în domeniul culturii, desfăşurate în perioada anului 2016, conform Hotărârii nr. 361/2015 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, respective dispoziţiilor O.G. nr. 51/1998, și Legii nr. 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2016 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament.
Termenul de depunere al dosarului ofertei culturale este 04 martie 2016, ora 12, la camera nr. 21 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail:  zoltan.vnagy@sepsi.ro

Anexe:

HOTĂRÂREA NR. 361/2015

Regulament

Anexa 1 - Formular de cerere de finantare Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 2 - Declarație Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 3 - Bugetul de venit și cheltuieli Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 4 - Formulare pentru raportări intermediare și finale Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 5 - Declarația de imparțialitate Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 6 - Categorii de cheltuieli eligibile Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 7 - Declarația de imparțialitate Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 8 - Eligibilitatea programelor/proiectelor/acțiunilor culturale (condiții cumulative) Tipărire (pdf) | Editare (doc)

Anexa 9 - Opisul documentelor depuse pentru Programul de finanțare nerambursibilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități nonprofit de interes general Tipărire (pdf) | Editare (doc)

------------------------------------------------------------------------------------------

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2


În temeiul Hotărârii nr. 308/2011, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea nr. 282/2013,Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de selecţie pe semestrul II/2015 a ofertelor culturale (programe, proiecte şi acţiuni culturale) pentru persoane fizice autorizate, respectiv persoane juridice constituite conform legii, în vederea acordării unor finanţări nerambursabile din bugetul local pentru oferte culturale aferente.
Sumele acordate vor putea fi utilizate pentru cofinanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în domeniul culturii, domeniul multicultural şi domeniul promovării valorilor secuieşti, desfăşurate în perioada semestrului II/2015, conform Hotărârii nr. 308/2011 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, respective dispoziţiilor O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe semestru II/2015 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14.


Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 3 la Regulament.

Termenul de depunere al dosarului ofertei culturale este 21 mai 2015, ora 14, la camera nr. 21 a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail:  zoltan.vnagy@sepsi.ro

 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR. 282/2013

HOTĂRÂREA NR. 308/2011

Regulament, acte necesare

Formular de proiect

Formular de buget

 

REZULTATE:

- Proiecte culturale semestrul II/2015:

Domeniu:

 

 

 

REZULTATE:

- Proiecte culturale semestrul I/2015:

Domeniu:

 

- Proiecte culturale semestrul II/2014:

Domeniu: cultură | multicultural | promovarea valorilor secuieşti

 

- Proiecte culturale semestrul I/2014:

Domeniu: culturămulticultural | promovarea valorilor secuieşti


- Proiecte culturale semestrul II/2013:

Domeniu: cultură | tineretmulticultural | promovarea valorilor secuieşti


- Proiecte culturale semestrul I/2013:


Domeniu: cultură | tineret | multicultural | promovarea valorilor secuieşti
 

- Proiecte culturale semestrul II/2012:

Domeniu:   

 

Proiecte culturale semestrul I/2012, sesiunea suplimentară, domeniu tineret

 

Proiecte culturale semestrul I/2012:

Domeniu:   

 

Proiecte culturale semestrul II/2011 - Vă atragem atenţia că există posibilitatea, ca în termen de trei zile de la data primirii înştiinţării poştale, să depuneţi contestaţie, printr-o cerere scrisă, la camera 17 din cadrul Primăriei.

Proiecte culturale semestrul I/2011

REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II/2010

REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I/2010

REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II/2009

REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I/2009


ANUNŢ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 187 (XX), nr. 57, pg. 7
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 100.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 135/2019

3. Durata proiectelor: anul 2019

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.05.2019, ora 16:00

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.

6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 21.05.2019, ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 22.05.2019 - 23.05.2019.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2019 poate fi procurată în biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–16, precum şi pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament-actualizat

Cerere de finanţare

Opis documente

Alte documente

-----------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATE

Rezultate proiecte pentru tineret pe anul 2018

Rezultate proiecte pentru tineret pe anul 2017

Proiecte pentru tineret semestrul II/2016

Proiecte pentru tineret semestrul I/2016

Proiecte pentru tineret semestrul II/2015

Proiecte pentru tineret semestrul I/2015

Proiecte pentru tineret semestrul II/2014

Proiecte pentru tineret semestrul I/2014


ANUNŢ DE PARTICIPARE


Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 187 (XX), nr. 57, pg. 7

 


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 400.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 135/2019

3. Durata proiectelor: anul 2019

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.05.2019, ora 16:00

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.

6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 21.05.2019, ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 22.05.2019 - 23.05.2019.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2019 poate fi procurată în biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–16, precum şi pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

Hotărârea nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”

Hotărârea nr. 18/2014

Hotărârea nr. 49/2016

Hotărârea nr. 138/2016

Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea nr. 72/2018


Regulament-actualizat

Cerere de finanţare

Anexa la dosarul de decontare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultate proiecte sportive pe anul 2018

Rezultate proiecte sportive pe anul 2017

Proiecte sportive semestrul II/2016

Proiecte sportive semestrul I/2016

Proiecte sportive semestrul II/2015

Proiecte sportive semestrul I/2015

Proiecte sportive semestrul II/2014

Proiecte sportive semestrul I/2014

Proiecte sportive semestrul II/2013

Proiecte sportive semestrul I/2013

Proiecte sportive semestrul II/2012

Proiecte sportive semestrul I/2012

Proiecte sportive semestrul II/2011

Proiecte sportive semestrul I/2011

Proiecte sportive semestrul II/2010

Proiecte sportive semestrul I/2010

Proiecte sportive semestrul II/2009

Proiecte sportive semestrul I/2009


Rezultate

În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe,Comisia de acordare a burselor în urma analizării acestora decide asupra acordării a 3 burse de studii, după cum urmează:

1. Csercse Norbert,  Şcoala Gimnazială "Gödri Ferenc"
2. Ignat Florin-Ádám, Şcoala Gimnazială "Gödri Ferenc"
3. Ruzsa Szabina, Şcoala Gimnazială "Gödri Ferenc"

 _______________________________________________________________________________________________

În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, la Primăria municipiului au fost depuse 44 dosare, după cum urmează:

Listă nominală cu solicitanţii burselor în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe

__________________________________________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

 

anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru anul şcolar 2015/2016. Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Termenul de depunere al dosarelor este: 15 ferbruarie – 01 martie 2016 la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură  al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR.  281/2015 privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2015-2016 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe

HOTĂRÂREA NR. 263/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
 


anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru anul şcolar 2015/2016. Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Termenul de depunere al dosarelor este: 22 octombrie - 05 noiembrie 2015 la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR.  281/2015 privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2015-2016 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe

Regulament

HOTĂRÂREA NR. 263/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR.  11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în  municipiul Sfântu Gheorghe

 

Rezultate - semestrul I al anului şcolar 2014/2015:

În cadrul proiectului de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit de Consiliul Local, la primăria municipiului nu au fost depuse dosare.
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul I al anului şcolar 2014/2015. Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Termenul de depunere al dosarelor este: 17 noiembrie - 20 noiembrie 2014.

Informaţii suplimentare la numărul telefon 0267/311726

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse până la 21 noiembrie 2014
Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a câştigătorilor burselor până la 21 noiembrie 2014
Depunerea contestaţiilor privind acordarea burselor 24 noiembrie 2014
Rezolvarea contestaţiilor 25 noiembrie 2014

 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR. 331/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 284/2014 privind stabilirea graficului procedurii de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

Regulament


___________________________________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe vă atrage atenţia asupra faptului că s-a prelungit data depunerii proiectelor pentru obţinerea de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul II al anului şcolar 2013/2014, până la data de 17 februarie 2014, drept urmare calendarul procedurii de acordare a burselor va fi următorul:

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse până la 19 februarie 2014
Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a câştigătorilor burselor până la 25 februarie 2014
Depunerea contestaţiilor privind acordarea burselor 26-27 februarie 2014
Rezolvarea contestaţiilor 28 februarie 2014

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul II al anului şcolar 2013/2014. Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Termenul de depunere al dosarelor este: 10 februarie - 14 17 februarie 2014.

Informaţii suplimentare la numărul telefon 0267/311726.

Anexe:

HOTĂRÂREA NR.  176/2013 privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2013-2014 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe

Regulament

 

HOTĂRÂREA NR. 243/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR.  11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în  municipiul Sfântu Gheorghe

 


___________________________________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul I al anului şcolar 2013/2014. Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Termenul de depunere al dosarelor este: 16 septembrie–14 octombrie 2013.
Informaţii suplimentare la numărul telefon 0267/311726.
 

Regulament: HOTĂRÂREA NR.  176/2013

_____________________________________________________________________________________________

Rezultate - semestrul II al anului şcolar 2012/2013:

În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, la Primăria municipiului au fost depuse 5 dosare. Ca urmare a faptului, că în data de 1 martie 2013 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru obţinerea burselor, Comisia de acordare a burselor în urma analizării acestora decide asupra acordării a 4 burse, după cum urmează:

1. Dima Ábrahám, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă socială;
2. Ötvös István, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă de studiu;
3. Pinti Kinga – Melinda, Liceul Tehnologic „Kós Károly”, bursă socială;
4. Ötves Tímea, Liceul de Artă „Plugor Sándor”, bursă socială.

Dosarul elevului Hamar József – Hunor, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” – respins.

Contestaţiile împotriva rezultatului evaluării dosarelor de înscriere sau a măsurilor luate se pot depune în perioada 12–18 martie 2013, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
str. 1 Decembrie 1918, nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă proiectul de burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul II al anului şcolar 2012/2013.

Documentaţia poate fi procurată în Compartimentul Relaţii cu Publicul a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Termenul de depunere al dosarelor este: 15 februarie -1 martie 2013. Informaţii suplimentare la numărul telefon 0267/311726.

 

Anexe:

HOTĂRÂREA NR. 243/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 327/2011 privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012

HOTĂRÂREA NR.  11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în  municipiul Sfântu Gheorghe

Regulament

 Afişare pagină: 22377Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină