Miercuri, 26. aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe la:

•    Director executiv (S), gradul II, - la Direcția de proiecte, strategii, cultură
•    Şef birou (S), gradul II, -
la Biroul de proiecte și achiziții publice

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
  • minimum 3 ani pentru Director executiv
  • minimum 2 ani pentru Șef birou
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 24.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 26.05.2017, interviul

Anexe:


Data anunţului: 24 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarele de înscriere la concursuri se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 18.05.2017, ora 9.00 proba scrisă
 • în data de 22.05.2017, interviul

Anexe:


 Data anunţului: 18 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 18.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1450 lei

 

 Data anunţului: 14 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Resurse Umane al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • specializare în domeniul resurselor umane
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 17.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 19.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 2134 lei

 

 Data anunţului: 14 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Biroului Administrație Locală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 11.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 15.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 2134 lei

 

 Data anunţului: 10 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Tehnică și Monitorizare societăți comerciale subordonate și servicii publice:

 • Director executiv (S), gradul II 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

 

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 08.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
-    în data de 10.05.2017, interviul
 

Salariul de referință: 4300 lei

Anexe:

 

 Data anunţului: 07 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, gr. I,           - 2 posturi
 • Muncitor, gr. II           - 3 posturi
 • Muncitor necalificat     - 4 posturi,

 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, gr. I
-    studii medii sau generale,
-    calificare într-una din meseriile: tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții
-     vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, gr. II
-    studii medii sau generale,
-    calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
-    vechime în muncă: minim 5 ani
Muncitor necalificat
-    studii generale, 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 10 aprilie 2017, ora 9.00 – proba practică
 • 12 aprilie 2017 - interviu
   

Salariul de referință:                Muncitor, gr. I,      - 1585 lei
                                             Muncitor, gr. II      - 1508 lei
                                             Muncitor necalificat - 1450 lei
Anexe:

 

Data anunţului: 17 martie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Biroului juridic:

 • Șef birou (S), gradul II 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

 

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 04.04.2017, ora 10.00 proba scrisă
-    în data de 07.04.2017, interviul
 

Salariul de referință: 3450 lei

Anexe:

 

 Data anunţului: 02 martie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A - (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 17 martie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 22 martie 2017 - interviu
   

Salariul de referință: 2036 lei

Anexe:

 

 Data anunţului: 23 februarie 2017

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, gradul profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 28.03.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.anfp.gov.ro
 

Concurs afişat la data: 22.02.2017, ora 08:00
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 28.03.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 31.03.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1450 lei

 

 Data anunţului: 23 februarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru Învățământ și Cultură, Informatică  al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inginer de sistem (S), grad II

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul informaticii
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 24 februarie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 28 februarie 2017 - interviu
   

Salariul de referință: 1810 lei


Anexe:

 

 Data anunţului: 02 februarie 2017

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II - la Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului
 • Referent (SSD), grad I/A – la Biroul Locativ, Relații, Contracte și Administrare Cimitir Comun

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Referent (SSD), grad I/A

 • studii superioare tehnice de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 15 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 17 februarie 2017 - interviu
   

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1727 lei

- Referent (SSD), grad I/A: 1747 lei


Anexe:

 

 Data anunţului: 25 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură

 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1475 lei

 

 Data anunţului: 17 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 13.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 15.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1334 lei

 

 Data anunţului: 13 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Tehnică și Monitorizare societăți comerciale subordonate și servicii publice:

 • Director executiv (S), gradul II 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

 

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 10.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
-    în data de 14.02.2017, interviul
 

Salariul de referință: 3700 lei

Anexe:

 

 Data anunţului: 11 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Compartimentul de Administrare a domeniului public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau în domeniul ingineriei electrice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 30.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 01.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1250 lei

 

 Data anunţului: 29 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 24.01.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1250 lei

 

 Data anunţului: 21 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul de Registru Agricol
-    Consilier (S), gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Biroul Administrație Locală
-    Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 23.01.2017, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 1475 lei

 

 Data anunţului: 20 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), grad II   (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor juridice sau economice
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 11 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 13 ianuarie 2017 - interviu
   

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad I: 1799 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

 

 Data anunţului: 16 decembrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Avizări și Emitere certificate de urbanism din cadrul Direcției de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad I/A
-    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
-    vechime în specialitatea studiilor: min. 9 ani
-     cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Inspector de specialitate (S), grad II
-    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice
-    vechime în specialitatea studiilor: min. 1 an
-   cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 10 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 12 ianuarie 2017 - interviu
   

Salariul de referință:              Inspector de specialitate (S), grad I/A      - 2036 lei
                                            Inspector de specialitate (S), grad II     - 1565 lei
                                           
Anexe:

 

Data anunţului: 15 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, gr. I,            - 3 posturi
 • Muncitor, gr. II            - 4 posturi
 • Muncitor, gr. III           - 1 post
 • Muncitor necalificat     - 2 posturi,

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, gr. I
-    studii medii sau generale,
-    calificare într-una din meseriile: tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
-     vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, gr. II
-    studii medii sau generale,
-    calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
-    vechime în muncă: minim 5 ani
Muncitor, gr. III
-    studii medii sau generale,
-    calificare într-una din meseriile: construcții sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
-    vechime în muncă: minim 1 an
Muncitor necalificat
-    studii generale, 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 16 decembrie 2016, ora 9.00 – proba practică
 • 20 decembrie 2016 - interviu
   

Salariul de referință:              Muncitor, gr. I,      - 1350 lei
                                            Muncitor, gr. II      - 1300 lei
                                            Muncitor, gr. III     - 1250 lei
                                            Muncitor necalificat - 1250 lei
Anexe:

 

Data anunţului: 22 noiembrie 2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

Consilier (S), gradul profesional asistent
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional asistent
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional debutant
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional debutant
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Compartimentul pentru autorizarea activităților de transport public local
 

Consilier (S), gradul profesional principal
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

 Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20.12.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 22.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Consilier (S), gradul profesional principal - 1710 lei

  Data anunţului: 18 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului
-    Consilier (S), gradul profesional superior

Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun
-    Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 9 ani pentru Consilier, gradul profesional superior
- minimum 1 an pentru Consilier, gradul profesional asistent

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
   

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.12.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 21.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 2501 lei
 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei

 

 Data anunţului: 18 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer (muncitor) treapta I, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Buget şi Administrativ din cadrul Direcţiei Economică al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere categoria B
 • minim 1 an vechime ca conducător auto
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 29 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă și practică
 • 05 decembrie 2016 - interviu
   

 

Salariul de referință: 1376 lei

Anexe:

 

Data anunţului: 04 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Finantelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Constatare, Impunere, Control persoane fizice
-    Consilier (S), gradul profesional principal
-    Referent (M), gradul professional asistent
Compartimentul de Control și Inspecție Fiscală
-    Consilier (S), gradul profesional asistent
-    Referent (M), gradul professional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S)

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 5 ani pentru Consilier, gradul profesional principal
- minimum 1 an pentru Consilier, gradul profesional asistent

Referent (M)

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni
   

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 28.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 02.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - 1710 lei
 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Referent (M), gradul profesional asistent  - 1250 lei

 

 Data anunţului: 28 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concursde promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef Birou pentru Învățământ, Cultură, Informatică din cadrul Direcţiei de Proiecte, Strategii, Cultură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 25.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 29.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3000 lei

 

 Data anunţului: 26 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante la Biroul Contabilitate din cadrul Directiei Economice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional superior
 • Consilier (S), gradul profesional debutant
 • Referent (M), gradul profesional superior
 • Referent (M), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S)

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiintelor economice;
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani pentru Consilier, gradul superior

Referent (M)

 • studii liceale, respective studii medii economice liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 9 ani pentru Referent, gradul profesional superior
- minimum 6 luni pentru Referent, gradul profesional asistent
 

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 24.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 2500 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior  - 1475 lei
 • Referent (M), gradul profesional asistent  - 1250 lei

 

 Data anunţului: 25 octombrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 21.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 23.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1334 lei

 

 Data anunţului: 21 octombrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Inspector de specialitate (S), grad II  - (2 posturi), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Arte Plastice al Primăriei  Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 3 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor vizuale sau istoria artei;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 03 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 07 noiembrie 2016 - interviu
    

Salariul de referință: 1565 lei

Anexe:

 

Data anunţului: 12 octombrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei  Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II  - (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an
 • limba engleză-nivel mediu, atestată cu diplomă

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 02 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 04 noiembrie 2016 - interviu
   

 

Salariul de referință: 1565 lei

Anexe:

 

Data anunţului: 10 octombrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului Regim Evidenţă al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent
 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional asistent

-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Referent (M), gradul profesional superior

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 10.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 1475 lei

 

 Data anunţului: 07 octombrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Mass Media din cadrul Primăriei  Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad II  

 

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: administrație publică, managementul proiectelor, studii europene, comunicare, științe politice, litere sau management cultural
 • vechime în specialitatea studiilor: min. 9 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: comunicare, relații publice, jurnalistică, litere sau marketing;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 27 octombrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 31 octombrie 2016 - interviu
   

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

 

Data anunţului: 05 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:


Director executiv (S), gradul II - Direcția Tehnică şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani


Șef birou (S), gradul II - Biroul de Dezvoltare, Investiţii

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani


Șef birou (S), gradul II - Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani


Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 26.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
-    în data de 28.10.2016, interviul
 

Salariul de referință:

- Director executiv (S), gradul II: 3700 lei

- Șef birou (S), gradul II: 3100 lei

 

Anexe:

 - Director executiv

- Șef birou Monitorizare

- Șef birou Investiții

 

 Data anunţului: 26 septembrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură
Referent (M), gradul profesional superior
Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 25.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 27.10.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1475 lei

 

 Data anunţului: 23 septembrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), grad II   (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 9 ani

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 5 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor -  min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 14 octombrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 18 octombrie 2016 - interviu
   

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad I: 1799 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

 

 Data anunţului: 22 septembrie 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

CONDIŢII DE PREZENTARE

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează  
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere


Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 10 octombrie 2016, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.


Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 21 octombrie 2016, începând cu orele  9.00 proba scrisă
-    în data de 25 octombrie 2016, interviul
 

Data anunţului: 21 septembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant, (3 posturi)
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent, (3 posturi)

 
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

•   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
         - minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
-    în data de 20.10.2016 ora 10.00, proba scrisă
-    în data de 24.10.2016, interviul

Salariul de referință:

- consilier juridic, gradul profesional asistent: 1334 lei

- consilier juridic, gradul profesional debutant: 1250 lei


Anexe:

 

 Data anunţului: 20 septembrie 2016

 

 

 


  

 

 

 Afişare pagină: 57372Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Administrator public
Structură
Instituţii subordonate
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2017 - Hartă pagină