Sâmbătă, 19. octombrie 2019

Persoane de contact:

Patakfalvi-Czírják Ida, şef de birou - ida.patakfalvi@sepsi.ro
Gheorghita Gavril, muncitor
Gheorghita Anna, muncitor
Dima Ferenc, muncitor

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 109
Fax: +40 267 315 959
Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 2., biroul nr. 34


Prezentarea activităţii biroului:

-  Compartimentul se preocupă să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor ce ocupă 1230 hectare, aflându-se în proprietatea municipiului Sfântu- Gheorghe, în stare bună din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.
-  Activitatea se desfăşoară conform Amenajamentului silvic, ce prescrie tehnica punerii în valoare şi a regenerării pădurilor.
-  Codul Silvic constituie baza legislativă a activităţilor. Compartimentul proiectează lucrările silvotehnice, de îngrijire, de exploatare, de întreţinere a drumurilor forestiere, de plantare-substituire, şi elaborează proiect de H.C.L. privind punerea în valoare a materialului lemnos.
-  Constituie verigă organică între O.S.P Hatod şi Compartimentul Buget. Lucrările de specialitate sunt executate de O.S.P. Hatod, recepţionate de Compartiment, iar plăţile se fac de către Comp. Buget, pe baza recepţiilor.
-  Licitaţiile lucrărilor şi a masei lemnoase, contractele de vânzare-cumpărare sau de prestaţii sunt realizate de Compartiment.
-  Păşunile, ce ocupă 216,58 ha, constituind proprietate privată a Municipiului, sunt exploatate de către deţinători de animale. Contractele de păşunat sunt iniţiate de Compartiment.
-  Scopul administrării păşunilor este menţinerea, ameliorarea compoziţiei floristice şi creşterea producţiei de masă verde-fără intervenţii agrotehnice sau administrarea chimicalelor, păstrând caracterul de pajişte submontană.
 Afişare pagină: 2966Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină