Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 237/2008

privind aprobarea investiţiei „Amenajare sală STUDIO la teatrul din Sfântu Gheorghe”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41050/2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr 112/24 septembrie 2008, cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Amenajare sală STUDIO la teatrul din Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    Valoarea proiectului (fără TVA) este de : 1.831.911 lei/ 499.907,49 Euro
    Din care  C+M                   1.606.517 lei/ 438.400,05 Euro
ART. 2.-   Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii, amenajată în urma investiţiei  pentru o perioadă de 15 ani.
ART. 3.-   Se aprobă planul de activitate al municipiului Sfântu Gheorghe referitor la activităţile culturale, de informare şi de educaţie permanentă şi formarea profesională pentru următorii 3 ani, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4.-   Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în funcţiune.
ART. 5.-   Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroului de Investiţii şi Biroului Proiecte.


Sfântu Gheorghe, la  07 noiembrie 2008.        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ
             Gazda Zoltán                                                               SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină