Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
 Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 80/2009

privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICĂ A 18 BLOCURI DE LOCUINŢE DIN ASOCIATIILE DE PROPRIETARI: SÂRGUINŢA, SPERANŢA, NR.17, MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE – JUDEŢUL COVASNA” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16456/2009 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică a 18 blocuri de locuinţe din Asociatiile de Proprietari: SÂRGUINŢA, SPERANŢA, NR. 17 MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE – JUDEŢUL COVASNA” Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, conform anexa IPCT la prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

1. VALOAREA TOTALĂ cu T.V.A.        18.351.680 lei
    din care C+M                                14.660.881 lei

2. CAPACITĂŢI                                 760 apartamente

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                   Kovács István                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină