Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 132/2008

privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 20 iunie 2008, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 22208/17.06.2008;
În baza prevederilor art. 4 din O.G nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1), 45 alin. (1), şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1 – Se constituie Comisia de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:
1)    Ivan Niculae-Gheorghe, consilier local,
2)    Kató Béla, consilier local,
3)    Szentes Ádám, consilier local,
4)    Pethő István, consilier local,
5)    Ferencz Csaba, consilier local,
ART. 2 – Comisia de validare a mandatelor îşi va alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar şi va funcţiona în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ART. 3 – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii Comisiei de validare prevăzuţi la art. 1.


Sfântu Gheorghe, la 20 iunie 2008PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Kónya Ádám


PREŞEDINTE ASISTENT                    PREŞEDINTE ASISTENT
Miklós Zoltán                                    Klárik Attila


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină