Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 1/2008


privind desemnarea preşedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului
Sfântu Gheorghe    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1376/2008 al Biroului Administraţiei Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC – Se desemnează preşedinte de şedinţă pentru luna IANUARIE 2008 dl. consilier Latzin Gábor, iar în cazul lipsei acestuia, dl. consilier Milik Otto.

       
Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                 Kató Béla                                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină