Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  302/2019

privind aprobarea constituirii comisiei sociale de reevaluare a beneficiarilor Centrelor sociale

din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3638/2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, aprobat prin HCL nr. 23/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă constituirea comisiei sociale de reevaluare a beneficiarilor Centrelor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1. D-na Brander Tünde, referent, reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială;
2. D-na Benedek Edit, referent, reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială;
3. D-na Bențe Beatrice-Éva, referent, reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială;
4. D-na Pârvan Rodica, consilier local, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
5. Dl. Kolcza István, consilier local, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                       Vajna László                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină