Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR  249/2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2019

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47977/2019 al Compartimentului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 


HOTĂRĂŞTE

ART. UNIC – Se alege preşedinte de şedinţă pentru luna august 2019, domnul consilier Toth-Birtan Csaba, iar în cazul lipsei acestuia, domnul consilier Vajna László.


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2019.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              Tischler Ferenc           
În lipsa acestuia, consilier local: Toth-Birtan Csaba
                                              
Bálint Iosif

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină