Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  189/2019

privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe,

respectiv denumirea unor obiective publice de interes localConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 76174/2018 al Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal nr. 76286/2018 încheiat la data de 22 octombrie 2018 şi Procesul Verbal nr. 76287/2018 încheiat la data de 06 decembrie 2018 al Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 31211/2019 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă denumirea obiectivelor de interes public local în Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a) SEPSI ARENA, sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri;
b) ROMÁN VILMOS, Baza de înot;
ART. 2. - Se aprobă atribuirea de denumiri pentru următoarele străzi existente în Municipiul Sfântu Gheorghe, care la data adoptării prezentei hotărâri nu au nici o denumire, astfel:
a) PIAŢA LUTHER, squarul de la intersecţia străzilor Fânului cu Lázár Mihály;
b) ALEEA FORTUNA, aleea pe care se află blocurile de locuinţe construite de Fortuna Park S.R.L. lângă ştrandul municipal;
c) IMREH ISTVÁN, strada situată la capătul străzii Izvorului, în partea sud-estică a acesteia;
d) GRĂDINA UJJVÁROSSY JÓZSEF, parcul de pe str. Cimitirului;
e) REZERVORULUI, strada paralelă cu str. Borvíz, în partea nordică;
f) STRÂMBĂ, strada din zona str. Ţigaretei şi str. Pârâului;
g) PĂRULUI, strada perpendiculară pe str. Fermei;
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţiei de Gospodărie Comunală, Direcției Urbanism, Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2019.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                        Székely Kincsö                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină